Ngày đăng bài: 08/01/2024 09:52
Lượt xem: 9104
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ QUỐC TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY ( xuất bản lần thứ 2)

                                                                 

Tác giả: TS. Phạm Thị Oanh

Nxb: Chính trị Quốc gia –  Sự thật Hà Nội 2013

Số trang: 303tr

Năm xb: 2013

Cuốn sách Một số vấn đề chính trị quốc tế trong giai đoạn hiện nay sẽ góp phần giúp bạn đọc có những hiểu biết sâu sắc, với cái nhìn đa chiều về xu thế của thời đại và những vấn đề chính trị quốc tế nổi bật hiện nay. Đặc biệt, trong bối cảnh đó, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về những vấn đề trên được thể hiện ra sao, nên có những giải pháp thiết thực nào nhằm đổi mới và tăng cường chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tất cả đều được phân tích rõ trong cuốn sách.

Có thể nói, cuốn sách được viết khá công phu, dựa trên nhiều nguồn tư liệu tham khảo có giá trị, đề cập tới những vấn đề có tính thời sự của nền chính trị quốc tế hiện nay; đồng thời, đã mở ra một bức tranh toàn cảnh khá rộng lớn về nền chính trị của từng nước nói riêng cũng như cả thế giới nói chung. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị đối với các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách và tất cả những ai quan tâm tới vấn đề chính trị quốc tế hiện nay.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long trân trọng giới thiệu!