Ngày đăng bài: 03/02/2023 08:23
Lượt xem: 1945
KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3.2.1930 - 3.2.2023)

Ngày 3 tháng 2 năm 2023 là ngày gì?

Những ngày này, khắp các nẻo đường, con phố không chỉ rộn ràng không khí đón Tết cổ truyền của dân tộc mà còn được trang hoàng cờ hoa để chào mừng ngày 3.2. Vậy ngày 3 tháng 2 năm 2023 là ngày gì?

Ngày 3/2 năm 2023 là dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây không chỉ là ngày hội lớn của những người Đảng viên mà còn có ý nghĩa to lớn, là niềm tự hào của bất cứ người dân Việt Nam nào.

Lịch sử thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ ngày 3 đến ngày 7.2.1930, tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) đã chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức là Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trước đó, tại đại hội toàn quốc của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên được diễn ra tại Hương Cảng, Trung Quốc vào ngày 1 tháng 5 năm 1929, các đại biểu đã đưa ra đề nghị thành lập Đảng Cộng Sản.

Ý nghĩa ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2

Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện được đường lối đúng đắn, tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước lúc bấy giờ. Sự kiện này cũng nhằm hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác - Lênin với cách mạng Việt Nam.

                                                                                         Nguồn tin và ảnh sưu tầm