Ngày đăng bài: 22/11/2023 16:21
Lượt xem: 1915
TÁC NGHIỆP BÁO CHÍ TRONG MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI

                                                       

Tác giả: Nguyễn Thành Lợi

Nxb: Thông tin và Truyền thông

Năm xb:2019

Số trang: 278tr

Cuốn sách giới thiệu những nét khái quát nhất về các vấn đề khá mới mẻ đang được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới nhiều năm - nhiều thập kỷ qua như truyền thông xã hội, các lý thuyết truyền thông trên mạng Internet, hội tụ truyền thông, tòa soạn hội tụ, báo chí hiện đại, đồng thời trình bày đặc điểm và những kỹ năng cần thiết đối với "nhà báo đa năng" trong môi trường hội tụ truyền thông. Tác giả đã giới thiệu những kỹ năng làm báo báo đa phương tiện, thông qua cách viết ngắn gọn, dễ hiểu, với những ví dụ minh họa sinh động của các hãng truyền thông nổi tiếng trên thế giới, tác giả đã làm rõ cách thức xây dựng kế hoạch truyền thông cho một chủ đề cụ thể, phương thức sử dụng đa phương tiện, thông tin đồ họa cho báo chí hiện đại và các cách làm báo mới nhất hiện nay. Kết cầu của cuốn sách rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu phù hợp với các nhóm đối tượng là sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, phóng viên, biên tập viên và những người muốn nghiên cứu lĩnh vực báo chí truyền thông.

Sách gồm 6 chương. Chương 1: Truyền thông xã hội trong kỷ nguyên số Chương 2: Truyền thông Internet và các học thuyết truyền thông Chương 3: Hội tụ truyền thông Chương 4: Tòa soạn hội tụ Chương 5: Kỹ năng viết báo đa phương tiện Chương 6: Làm báo trong kỷ nguyên 4.0 Phụ lục: giới thiệu một số mô hình tòa soạn hội tụ nước ngoài

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng