Ngày đăng bài: 21/07/2021 16:28
Lượt xem: 489
Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thông Dụng - Sơ Cấp

                                         

                        Ngữ Pháp Tiếng Hàn Thông Dụng - Sơ Cấp 

                                                     

 

Cuốn sách này được thiết kế hoàn toàn phù hợp với những người mới bắt đầu học tiếng Hàn. Sách gồm có 3 phần chính tổng hợp các kiến thức chính về ngữ pháp tiếng Hàn sơ cấp và thêm nhiều phần kiến thức liên quan:

– Phần 1: Giới thiệu tiếng Hàn Quốc (Phần này sẽ giúp các bạn bước đầu có những hình dung về tiếng Hàn, là tiền đề để bạn học tốt môn ngoại ngữ này)

– Phần 2: 24 bài học hệ thống các cấu trúc ngữ pháp phù hợp với trình độ của các bạn

– Phần 3: Phụ lục (Cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ trợ và đáp án cho các bài luyện tập ở phía trước)

Các phần được biên soạn công phu, dễ hiểu phù hợp cho đối tượng học. 

sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long