Ngày đăng bài: 22/07/2021 15:50
Lượt xem: 517
345 CÂU KHẨU NGỮ TIẾNG HÁN  TẬP 3

345 CÂU KHẨU NGỮ TIẾNG HÁN  TẬP 3

                                                                                               

Tác giả Trần Hiền Thuần

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Số trang 134

Ngày xuất bản 03-2015

Bộ giáo trình 345 Câu Khẩu Ngữ Tiếng Hán Tập 3 gồm 4 quyển,
nội dung các bài được phân chia một cách khoa học, nhằm giúp cho người học có thể căn cứ vào trình độ bản thân để lựa chọn sử dụng giáo trình này một cách phù hợp nhất.
Sách gồm 16 bài, sau bốn bài thì sắp xếp ôn tập một lần. Mỗi bài học đều có bài tập kèm theo, đó là phần bổ sung để củng cố nội dung đã học. Khi ôn tập trên lớp, tiết học đầu tiên là luyện tập bằng nói, trước hết là ôn các mẫu câu, tiếp đó là phần hội thoại, sau đó đến phần bài đọc. Tiết học thứ hai có thể dùng bài kiểm tra trong bộ sách này, nhằm kiểm tra nội dung đã học trong một tuần. Trong phần bài tập và ôn tập đều có phần "luyện nói", phần này là dùng phương pháp luyện tập lặp lại đơn giản nhất, để người học luyện tập những điều cơ bản cho thuận miệng, cho thuộc làu, như vậy rất có hiệu quả đối với người mới học.

Quyển 1 bao gồm ngữ âm và ngữ pháp thường dùng. Quyển 2, quyển 3 và quyển 4 là ngữ pháp thông dụng, bốn quyển này đều đã tổng hợp ngữ pháp cơ bản của tiếng Hán.

Sách hiện có tại Thư viện ĐH Hạ Long