Ngày đăng bài: 22/07/2021 16:02
Lượt xem: 847
GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI ( SƠ - TRUNG CẤP)

GIÁO TRÌNH NGỮ PHÁP TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI ( SƠ - TRUNG CẤP)

                                                                                             

 Tác giả: Tô Cẩm Duy

Số trang: 324

Nhà Xuất Bản: Hồng Đức

Năm xb: 2018

Giáo Trình Ngữ Pháp Tiếng Hán Hiện Đại (Sơ - Trung Cấp)  được biên soạn nội dung cụ thể, dễ hiểu thuận tiện cho người học

Quyển sách gồm 24 bài, có nội dung từ sơ cấp đến trung cấp. Mỗi bài đều được trình bày rõ cấu trúc ngữ pháp của câu, nêu ví dụ minh họa và cung cấp nhiều loại bài tập khác nhau, giúp cho độc giả dễ ứng dụng những gì đã học.

Quyển giáo trình này có thể hữu ích trong việc nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Hán và chuẩn bị cho các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia lẫn quốc tế như HSK hay TOCFL.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long