Ngày đăng bài: 23/07/2021 16:13
Lượt xem: 333
ĐỊA LÝ DU LỊCH CỞ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

ĐỊA LÝ DU LỊCH CỞ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN Ở VIỆT NAM

                                                                        

Tác giả: Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hoà ( đồng chủ biên)

NXB: GD Việt Nam

Số trang: 543

Xuất bản: 2017

Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng không chỉ trên bình diện thế giới, mà còn cả ở Việt Nam. Nói đến du lịch, nhiều người cho rằng đây là “ngành công nghiệp không khói”, là “con gà đẻ trứng vàng”. Với tư cách một ngành thuộc lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Ở nước ta, đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu. Từ thập niên 90 của thế kỷ XX trở đi, nhiều khoa Du lịch thuộc các trường đại học, kể cả công lập lẫn tư thục, đã được thành lập và phát triển với mục tiêu góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng ở bậc đại học. Địa lý du lịch trở thành một trong những môn cơ sở thường được các trường đại học đưa vào chương trình giảng dạy cho sinh viên.
Để đáp ứng nhu cầu to lớn về đào tạo, năm 2017 cuốn “Địa lý du lịch” được biên soạn và được sủ dụng như một giáo trình.

Nội dung gồm có: Phần 1: Cơ sở lí luận địa lí du lịch

- Nhập môn địa lí du lịch

- Nhu cầu du lịch - Tài nguyên du lịch

- Tổ chưc không gian du lịch

- Chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch

Phần 2: Thực tiễn phát triển du lịch ở Việt Nam

- Tài nguyên du lịch Việt Nam - Sự phát triển du lịch ở Việt Nam

- Vùng du lịch trung du và miền núi Bắc Bộ - Vùng du lịch đồng bằng Sông Hồng và duyên hải đông bắc

- Vùng du lịch Bắc Trung Bộ

- Vùng du lịch duyên hải Nam Trung Bộ

- Vùng du lịch Tây Nguyên - Vùng du lịch Đông Nam Bộ

- Vùng du lịch Đồng Bằng sông Cửu Long