Ngày đăng bài: 18/08/2021 10:57
Lượt xem: 438
VÕ NGUYÊN GIÁP DANH TƯỚNG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

VÕ NGUYÊN GIÁP DANH TƯỚNG THỜI ĐẠI HỒ CHÍ MINH

                                                                                      

Tác giả: Trần Trọng Trung

NXB: Chính trị Quốc gia

Số trang: 911, Năm XB 2013

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám Thành công 19/8/1945 - 19/8/2021 Thư viện Đại học Hạ Long xin giới thiệu tới độc giả cuốn sách " Võ Nguyên Giáp Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh"

Tác giả cuốn sách là người công tác nhiều năm ở cơ quan Tổng hành dinh từ ngày thành lập năm 1945, là nhà nghiên cứu lịch sử quân sự và lịch sử chiến tranh cách mạng có uy tín lớn, dành nhiều năm để nghiên cứu về cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cuốn sách Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh là kết quả của quá trình nghiên cứu đó.

Là người trong cuộc - một nhân chứng lịch sử - bằng những tư liệu lịch sử chân thực cả về phía ta và phía địch, từ thực tế xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân độ ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tác giả đã trình bày quá trình Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, đã chỉ huy toàn quân đánh thắng quân đội xâm lược nhà nghề của đế quốc Pháp, làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Cuốn sách nhấn mạnh đến vai trò, trọng trách cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dưới sự lãnh đạo của Đảng, ông đã quán triệt chiến tranh nhân dân toàn diện và trường kỳ, đứng vững trên nền tảng chính trị của khối đại đoàn kết toàn dân để dẫn dắt toàn quân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong suốt 30 năm chiến tranh giải phóng.

Đức độ và tài năng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đem lại cho ông niềm tin yêu trọn vẹn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lòng mến mộ của bạn bè quốc tế và cả sự khâm phục của những người hôm qua còn là đối thủ của ông.

Với những trang sách này, chúng ta mới cảm nhận được những nét phác thảo chặng đường cầm quân của Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong suốt cuộc trường chinh đánh thắng hai đế quốc lớn.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!