Ngày đăng bài: 23/08/2021 15:22
Lượt xem: 338
THANH THỰC LỤC ( Tập 1)

THANH THỰC LỤC 

Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVII - Đầu thế kỷ XX

Tập 1

                                                                                                                            

Dịch giả và Biên soạn: Hồ Bạch Thảo

XB Năm : 2019

NXB: Hà Nội

Số trang: 576tr

Thanh thực lục là bộ sử liệu trường biên, viết theo thể biên niên, do sử quan đời Thanh biên soạn. Bộ sử bao quát từ Thái Tổ (Ái Tân Giác La Nỗ Nhĩ Cáp Xích), niên hiệu Thiên Mệnh (1616 - 1625) đến Đức Tông (Ái Tân Giác La Tá Khoát), niên hiệu Quang Tự (1875 - 1908), tất cả 11 triều vua, cộng thành 4.433 quyển. Nếu tính từ khi khởi soạn Thanh Thái Tổ thực lục vào năm thứ 9 niên hiệu Thiên thông (1635), đời Thái Tông đến lúc hoàn thành Đức Tông thực lục (Quang Tự) năm 1927, phải mất 300 năm Thanh thực lục mới được biên soạn xong. Bộ sử trường biên đồ sộ này không chỉ ghi chép lịch sử Trung Quốc dưới thời nhà Thanh mà còn chứa đựng rất nhiều sử liệu liên quan đến lịch sử các quốc gia lân bang ở Đông Á và Đông Nam Á. Có thể nói đây là nguồn tài liệu quý, rất cần thiết khi nghiên cứu về quan hệ Trung Quốc - Việt Nam trong khoảng 300 năm từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX bên cạnh những nguồn tư liệu quen thuộc mà chúng ta đã khai thác: Bang giao hảo thoại, Bang giao tập, Dụ Am văn tập, Đại Việt quốc thư

Dịch giả Hồ Bạch Thảo trên cơ sở văn bản gốc, tuyển chọn thêm 1.195 văn bản liên quan đến quan hệ Trung Quốc - Việt Nam, xây dựng thành cuốn sách Thanh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVII đầu thế kỷ XX. Cuốn sách cung cấp rất nhiều tư liệu về các vấn đề như 

Quan hệ ngoại giao của Trung Quốc - Việt Nam;

Vấn đề an ninh biên giới; Ứng xử của các vua, cận thần và một số nhân vật liên quan đến nhà Thanh và ngược lại;

Vùng đất Tụ Long của Việt Nam bị mất vào tay nhà Thanh;

Tàu quân của Thái Bình Thiên Quốc tràn vào Bắc kỳ;

Quân Trung Hoa trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam ở Bắc kỳ;

Chiến tranh Thanh - Pháp diễn ra trên đất Bắc kỳ dẫn đến hòa ước Thiên Tân 1885…

Có thể nói rất nhiều tư liệu mới trong 300 năm quan hệ Trung Quốc - Việt Nam đã được dịch gải dịch, chú, hiệu đính, công phu, tỉ mỉ trong bản thảo. Đây chắc chắn là công trình có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Trong rất nhiều năm, dịch giả Hồ Bạch Thảo đã cần mẫn làm công việc “đãi cát tìm vàng”, biên soạn thành công những bộ sách tư liệu quý phục vụ bạn đọc yêu sử và người nghiên cứu được ghi nhận xứng đáng qua sự quan tâm đón nhận, đánh giá cao của độc giả trong và ngoài nước. Chắc chắn rằng Thanh thực lục - Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XVII đầu thế kỷ XX sẽ đóng góp nhiều tư liệu quý cho nghiên cứu lịch sử nước nhà.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!