Ngày đăng bài: 24/08/2021 16:16
Lượt xem: 449
“Kinh đô Rồng từ truyền thống thượng võ đến chủ nghĩa anh hùng”

“Kinh đô Rồng từ truyền thống thượng võ đến chủ nghĩa anh hùng”

Tác giả: Nguyễn Khắc Phục

Xuất bản: Hà Nội : 

Năm XB: 2019

Số trang: 602

Nói đến văn hiến Thăng Long, một trong những truyền thống mà chúng ta không thể không nhắc đến là truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng. Với nguồn tư liệu phong phú cùng cách viết mạch lạc, khúc triết, cuốn sách đã tổng kết truyền thống thượng võ từ thời cổ đại đến nay, đồng thời phác họa mối quan hệ nhân quả giữa tinh thần thượng võ với chủ nghĩa anh hùng. 

NỘI DUNG SÁCH: Bố cục 4 phần, 16 chương:

Phần I: Truyền thống thượng võ Thăng Long - Hà Nội: Gồm 4 chương:

          Chương 1. Sơ lược về nguồn gốc hình thành và phẩm chất của người Việt cổ

          Chương 2. Những nhân vật huyền thoại từ buổi bình minh của dân tộc

          Chương 3. Từ truyền thống thượng võ đến khát vọng độc lập, tự chủ qua nghìn năm Bắc thuộc

          Chương 4. Truyền thống thượng võ trong hành trình văn hóa, tín ngưỡng của người Việt cổ.

  Phần II: Nền võ học cổ truyền trên đất Thăng Long hội tụ và lan tỏa

          Chương 5. Những yếu tố liên quan đến sự hình thành nền võ học dân tộc.

          Chương 6. Võ học dân tộc qua những thăng trầm

          Chương 7. Hệ thống võ học Việt Nam

          Chương 8. Vật cổ truyền Việt Nam

          Chương 9. Võ cử - Võ lễ - Võ đạo - Võ nhạc - Võ Phục - Y võ

Phần III: Những võ công hiển hách từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX: Gồm 4 chương

Chương 10. Đánh tan quân Nam Hán, dẹp yên quân Tống

Chương 11. Ba lần đánh tan quân Mông - Nguyên

Chương 12. Mười năm kháng chiến chống quân Minh

Chương 13. Chiến dịch thần tốc đại phá quân Thanh

Phần IV: Hà Nội - Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình: Gồm 3 chương

Chương 14. Khí tiết các bậc tiên liệt qua 80 năm chống Pháp

Chương 15. Khí phách Thăng Long - Hà Nội trong thời đại Hồ Chí Minh

Chương 16. Từ Điện Biên Phủ đến “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” từ truyền thống anh hùng đến thành phố vì hòa bình

Với vị thế trung tâm của mình, Thăng Long - Hà Nội là nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị tinh hoa của dân tộc. Có những sự kiện, những nhân vật tưởng chừng không liên quan đến Thăng Long - Hà Nội, nhưng nó lại là tiền đề, là cơ sở cho những truyền thống tốt đẹp của mảnh đất ngàn năm. Những truyền thống ấy rất cần được kế thừa và phát huy, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ ngày nay nhằm nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa cốt lõi của Thăng Long - Hà Nội, của dân tộc trong thời đại mới.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!