Ngày đăng bài: 25/08/2021 15:26
Lượt xem: 553
KHÂM ĐỊNH AN NAM KỶ LƯỢC

        KHÂM ĐỊNH AN NAM KỶ LƯỢC

                                                                

Dịch và chú giải: Nguyễn Duy Chính

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội

Năm xuất bản: 2016

Tổng số trang: 1080

Khâm định An Nam Kỷ lược là tài liệu gốc cấp cao, là dạng tài liệu tham mưu rút kinh nghiệm dành riêng cho hoàng đế và các vị đại thần trong Quân cơ Xứ tham khảo để rút kinh nghiệm về những chính sách lớn của quốc gia được soạn thảo sau những chiến dịch lớn.

 Khâm định An Nam Kỷ lược bao gồm 2 quyển nhan đề Thiên chương Nhất , Nhị là văn thơ ngự chế và tập hợp chính 30 quyển tổng cộng 378 văn kiện, phần lớn là chiếu biểu, tấu thư, hịch văn… qua lại từ triều đình nhà Thanh với địa phương (chủ yếu là các tỉnh Quảng Ðông, Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam) và giao thiệp với nước ta trong khoảng từ tháng Năm năm Mậu Thân (1788) đến tháng Ba năm Tân Hợi (1791). Trong khoảng hơn 2 năm ngắn ngủi, cuốn sách phản ánh ba biến cố quan trọng trong mối quan hệ Trung Quốc – Việt Nam: Can thiệp quân sự của nhà Thanh vào nội tình nước ta đưa đến chiến thắng của Ðại Việt đầu năm Kỷ Dậu (1789); Tiến trình nghị hòa và những tương nhượng để tái lập bang giao; Phái đoàn Ðại Việt tham dự lễ Bát Tuần Khánh Thọ của vua Cao Tông đánh dấu cao điểm của liên hệ hai nước.

Trong các biến cố đó, mỗi thời kỳ chính sách của nhà Thanh đối với nước ta một khác nên tương quan ngoại giao cũng thay đổi theo. Bộ Khâm định An Nam Kỷ lược, tuy chỉ là một số thư từ qua lại, nhưng khi tìm hiểu lồng trong toàn thể chính sách, điển lệ và tổ chức hành chính, quân sự của Trung Hoa chúng ta có thể hiểu được những chi tiết được đề cập. Quan trọng hơn nữa, nếu đối chiếu với một số văn thư của triều đình Tây Sơn còn giữ trong Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Hà Nội), chúng ta có thể tái tạo một thời kỳ vô cùng đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Có thể nói đây là nguồn tư liệu có giá trị tái hiện lại quan hệ bang giao Việt – Thanh thời Tây Sơn giúp các nhà nghiên cứu hiểu hơn thực chất của mối quan hệ này và vị thế quốc gia Đại Việt thời Tây Sơn từ sau năm 1789 đến đầu năm 1791.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu !