Hóa sinh học

+ Tác giả :  Phạm Thị Trân Châu và Trần Thị Áng

+ Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

+ Năm xuất bản 2012

+ Nội dung : Hóa sinh học nghiên cứu thành phần cấu tạo và các quá trình chuyển hóa các chất trong hệ thống sống.

Sách gồm 13 chương, từ chương I đến chương VII do Phạm Thị Trân Châu biên soạn; từ chương VIII đến chương XIII do Trần Thị Áng biên soạn.

Chương 1: Protein 
Chương 2: Axit Nucleic 
Chương 3: Xacarit
Chương 4: Lipit 
Chương 5: Vitamin 
Chương 6: Ezim 
Chương 7: Hooc Mon 
Chương 8 : Khái niệm chung về trao đổi chất và trao đổi năng lượng
Chương 9 : Trao đổi Xacarit 
Chương 10 : Trao đổi Lipit
Chương 11: Trao đổi Protein 
Chương 12 : Trao đổi axit Nucleic
Chương 13: Mối liên hệ giữa các quá trình trao đổi Xacarit , lipit , protein và axit Nucleic .

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!