THỰC PHẨM VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

THỰC PHẨM VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Tác giả: Nguyễn Văn Lợi

Nơi xuất bản: Hà Nội

Nhà xuất bản: Bách khoa Hà Nội

Năm xuất bản: 2018

Số trang: 335 trang

Thực phẩm và an toàn thực phẩm giữ vị trí quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh, phát triển thể trạng và duy trì nòi giống.

Cuốn sách Thực phẩm và an toàn thực phẩm ra đời nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về thực phẩm, an toàn thực phẩm, thành phần hóa học của thực phẩm, chỉ tiêu chất lượng, cách lựa chọn thực phẩm và các biện pháp bảo quản thực phẩm; các loại thực phẩm và phụ gia thực phẩm, đặc tính lý hóa và liều lượng phụ gia sử dụng trong thực phẩm. Cuốn sách đã đề cập một cách chi tiết về các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm, các hệ thống quản lý và kiểm tra chất lượng thực phẩm, để cung cấp thêm các thông tin về thực phẩm và an toàn thực phẩm cho bạn đọc.

Cuốn sách được chia thành 6 chương:

Chương 1. Cơ sở lý thuyết về thực phẩm và an toàn thực phẩm

Chương 2. Thực phẩm thực vật

Chương 3. Thực phẩm động vật

Chương 4. Thực phẩm chức năng và thực phẩm chay

Chương 5. Phụ gia thực phẩm

Chương 6. An toàn vệ sinh thực phẩm

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!