Ngày đăng bài: 18/10/2021 16:17
Lượt xem: 708
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Cuốn sách "Quản Trị Bán Hàng" là một bộ công cụ khá hoàn chỉnh, bao quát toàn diện các kiến thức cơ bản của Nghề bán hàng, các kỹ thuật quan trọng và phương pháp kỹ năng bán hàng, cách thức lập kế hoạch và tổ chức bán hàng, cách thức lập kế hoạch và tổ chức bán hàng nhằm đạt hiệu quả cao, cuối cùng là phương thức kiểm soát và đánh giá bán hàng. Khi các sinh viên ngành quản trị kinh doanh và market

                                                                             =

Tác giả: Trần Thị Thập                                                                                       

NXB: Thông tin và Truyền Thông

Số trang:288

Năm xb : 2012

NỘI DUNG CHÍNH

Sách gồm  5 chương

Chương 1: Tổng quan về bán hàng và quản trị bán hàng

Chương 2: Kỹ thuật và phương pháp bán hàng

Chương 3:  Xây dựng kê shoachj bán hàng

Chương 4: Tổ chức bán hàng

Chương 5: Kiểm soát bán hàng

Quản Trị Bán Hàng được biên soạn trên cơ sở nghiên cứu, tham khảo từ nhiều nguồn tài liệu cả trong nước và ngoài nước,nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về hoạt động bán hàng và chức năng quản trị bán hàng trong doanh nghiệp. Nhằm phục vụ cho sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh và marketing, đặc biệt là sinh viên học hệ tín chỉ thuộc Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!