Ngày đăng bài: 05/01/2022 11:02
Lượt xem: 1401
Giáo trình  văn học Quảng Ninh
Cuốn sách khắc họa toàn cảnh văn học Quảng Ninh từ khởi nguồn cho đến ngaỳ nay, làm nổi bật lên những giá trị nghệ thuật giàu chất nhân văn và màu sắc hiện thực trong tiến trình lịch sử phát triển. Bộ phận văn học dân gian đặc sắc mang tính vùng miền đã được các tác giả giới thiệu cặn kẽ

                                                         

Tác giả: Hoàng Thị Thu Giang ( chủ biên), Phạm Học

Nxb: Đại học Thái Nguyên

Xb năm: 2020

Số trang:  407

  Giáo trình Văn học Quảng Ninh do T.S Hoàng Thi Thu Giang - Phó hiệu trưởng trường Đại học Hạ Long chủ biên, cùng các tác giả. Sách xuất bản năm 2020 do NXB Đại học Thái Nguyên ấn hành

Giáo trình  văn học Quảng Ninh là một trong những công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu có hệ thống với các chương mục sinh động phong phú về lịch sử hình thành, vận động của văn học tỉnh nhà

Nội dung gồm: 4 chương

Chương 1: Khái quát về văn hóa, văn học Quảng Ninh

Chương 2: Văn học dân gian Quảng Ninh

Chương 3: Văn học trung đại Quảng Ninh

Chương 4:  Văn học hiện đại Quảng Ninh

Giáo trình là tài liệu quan trọng trong chương trình học tập và giảng dạy văn học địa phương góp phần đổi mới nền giáo dục của chúng ta.

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!