Ngày đăng bài: 20/04/2022 16:27
Lượt xem: 503
Lịch sử nhà Nguyễn một cách tiếp cận mới

                                                               

Tác giả: Nhiều tác giả

Nxb: Đại học Sư phạm

Số trang: 719tr

Lịch Sử Nhà Nguyễn Một Cách Tiếp Cận Mới  là công trình nghiên cứu lịch sử của các nhà sử học và nhiều nhà giáo giảng dạy lịch sử Việt Nam thời đại nhà Nguyễn (1802 - 1945). Sự tồn tại của vương triều Nguyễnsuốt 143 năm trong dòng chảy lịch sử dân tộc đã gây ra nhiều tranh cãi trong giới sử học nói riêng và giới khoa học xã hội Việt Nam nói chung...
"Lịch Sử Nhà Nguyễn Một Cách Tiếp Cận Mới 

  • Phần I: Một Số Yêu Cầu Về Phương Pháp Luận Trong Nghiên Cứu Và Dạy Học Lịch Sử Thời Nguyễn.
  • Phần II: Một Số Vấn Đề Lịch Sử Thời Nguyễn.
  • Phần III: Về Phương Pháp Dạy Học Lịch Sử Thời Nguyễn.
    Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 Sách hiện có tại thư viện đại học Hạ Long, trân trọng giới thiêu!