Ngày đăng bài: 17/05/2022 16:25
Lượt xem: 448
Văn sách thi đình Thăng Long - Hà Nội tập 3

                                                               

Văn sách thi đình Thăng Long - Hà Nội tập 3

Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh -  Đinh Thanh Hiếu

NXB: Hà Nôi

Năm xb: 2019

Kỳ Thi Đình (Đình đối) là kỳ thi cuối cùng và cao nhất của khoa thi Tiến sĩ. Các cống cử - những người đã đỗ kỳ thi Hội, thực chất là đã đỗ Tiến sĩ vào thi Đình là tham gia kỳ thi do Hoàng đế chủ trì. Bài thi của kỳ thi này, chỉ có một bài văn sách nên gọi là: Đình đối sách văn, trả lờicâu hỏi do Hoàng đế ra - Sách vấn. Xét về bản chất, Thi Đình là cuộc thi hiến kế sách của các cống sĩ với Hoàng đế và giành thứ bậc cao thấp theo giáp đệ của Tiến sĩ, cao nhất là Đệ nhất giáp, Đệ nhất danh tức Trạng nguyên. Kỳ thi này không đánh trượt người thi, tâm trạng nặng nề muôn thuở trong khoa trường “văn nhân lạc đệ” không còn mấy chi phối người thi. Họ được “tung hoành bút trận” - thao bút là lời mà Hoàng đế thường khuyến khích người thi trong Sách vấn của mình, về nội dung, văn chương và thư pháp.
Các Sách vấn của Hoàng đế thường hỏi về những vấn đề có tính “quốc gia đại sự”, “quốc kế dân sinh”… Chính vì vậy mà các bài Văn sách Đình đối trở thành những áng văn tiêu biểu về cả nội dung và nghệ thuật.
      Tập sách chuyên khảo chọn lọc các bài Văn sách Đình đối của các Trạng nguyên các khoa thi Thái học sinh và Tiến sĩ thời Trần, Lê, Mạc và người đỗ đầu các khoa thi Tiến sĩ thời Nguyễn của Thăng Long - Hà Nội. Ngoài ra có mở rộng thêm một số Trạng nguyên quê tỉnh khác nhưng có gắn bó đặc biệt với Thăng Long - Hà Nội thời Lý, Trần, Lê.
      Tập sách phản ánh thành tựu cao nhất của chế độ khoa cử Việt Nam, với những người đỗ thứ bậc cao của kỳ thi Tiến sĩ. Đương thời họ tiêu biểu cho nền học thuật giáo dục truyền thống của Thăng Long - Hà Nội. Văn sách thi đình tiêu biểu cho văn chương khoa cử Việt Nam, những áng văn chuẩn mực về văn tự, nghệ thuật và những nội dung xã hội.
      Tập sách có điều kiện vừa phục vụ đối tượng nghiên cứu và độc giả rộng rãi. Đây là dịp giới thiệu một trong những thành tựu văn hoá văn học tiêu biểu của Thủ đô ngàn năm văn hiến.