Ngày đăng bài: 27/09/2022 15:37
Lượt xem: 2581
TRẦN NHUẬN MINH THỜI GIAN LÊN TIẾNG ( TIỂU LUẬN)

                                                                        

Tác giả: Trần Nhuận Minh

Nxb: Hội  nhà văn

Năm xb:  2013

Số trang: 211

Tập sách gồm 22 bài  tác giả viết trong 18 năm từ 1995 – 2013 đã đăng toàn bô 100%

Trong cuốn sách, các bài viết nhà thơ Trần Nhuận Minh đưa ra những đánh giá lật lại những vấn đề lịch sử đã được định hình từ hàng trăm, hàng nghìn năm, những vấn đề lịch sử đã được định hình thật cần thiết. Lịch sử luôn tồn tại khách quan ngoài ý chí của người hậu thế. Lịch sử càng chính xác càng cổ vũ lớp lớp người Việt hăng hái “viết tiếp” những trang sử mới.

Đọc“Thời gian lên tiếng”, thấy tác giả phê phán Đại Việt sử ký toàn thư -bộ chính sử đầu tiên của nước ta. Ngô Thì Sĩ, người biên soạn bộ sách đã thừa nhận: “Hiếm vì sử sách ghi chép thiếu thốn, công việc đều theo truyền văn, lời lẽ quái đản, việc hoặc quên hoặc sót, đến nỗi sao chép sai lầm, ghi chép lẫn lộn…” (Sách “Việt Nam văn học sử yếu” của Dương Quảng Hàm, xuất bản năm 1951 trang 27). Phê phán cái mà người làm sách đã thừa nhận, theo tôi, là không cần thiết......

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu