Ngày đăng bài: 07/06/2024 16:01
Lượt xem: 1022
DANH MỤC TÀI LIỆU MỚI THÁNG 01/2024
Mã TM. Mã vạch Ký hiệu PL/XG Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
22810 ĐT21(5):2122350-4 15.59729 Thư mục địa chí Quảng Ninh xưa và nay :  Tài liệu tuyên truyền chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/ 1963 - 30/10/2023 /  Ninh Văn Thương; Bùi Thúy Hải; Triệu Thị Mai (b.s)...   2023 5
22791 ĐT21(5):2122299-303 305 Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác giáo dục gia đình và chính sách thiếu niên, nhi đồng /  Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý Phụ nữ Việt Nam,  2023 5
22792 ĐT21(5):2122304-8 305 Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ nữ, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới /  Đinh Xuân Dũng, Nguyễn Như Ý Phụ nữ Việt Nam,  2023 5
22793 ĐT21(5):2122309-13 305 Vấn đề phụ nữ ở nước ta /  Huỳnh Thị Bảo Hòa; Đoàn Ánh Dương b.s., giới thiệu Phụ nữ Việt Nam 2023 5
22784 ĐT21(4):2122277-80 307 Cảnh quan và bộ mặt tộc người /  Nguyễn Từ Chi ch.b Đại học Quốc gia Hà Nội 2023 4
22778 ĐT21(2):2122266-7 330 Sự phát triển kinh tế của Đông Dương thuộc Pháp: = L'évolution économique de l'Indochine Française /  Robequain, Charles Đại học Sư phạm 2023 2
22800 MT12(1):1200148 338.4 Đường vào kinh doanh du lịch MICE : /  Sơn Hồng Đức   2011 1
22785 MT12(1):1200104 338.4 Tài liệu giới thiệu một số món ăn từ sản phẩm mang thương hiệu Quảng Ninh :  Sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh năm 2016-2017: Một số giải pháp phát huy giá trị văn hóa ẩm thực thông qua sản phẩm xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh /  Mạc Thị Mận, Vũ Văn Viện, Nguyễn Thị Ngọc Lan   2018 1