Ngày đăng bài: 21/12/2022 11:15
Lượt xem: 1135
CƠ SỞ VẬT LÝ ( TẬP 5 : ĐIỆN HỌC II)

                                                               

 

Tác gi: David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker.

NXB Giáo Dc 2011

Người dch: Ngô Quc Quýnh, Hoàng Hu Thư

331 Trang

Quyn sách “CƠ S VT LÍ – Tp Năm: Đin hc II”g9 chương bao gm:t trường, đnh lut Ampèr, đnh lut cm ng ca Faraday, đ t cm, hiu ng t và vt liu t, dao đng đin t, dòng đin xoay chiu, các phương trình Maxwell, sóng đin t. Hình thc quyn sách trình bày rõ ràng, cui mi chương đu có phn "Ôn tp và tóm tt" nhm giúp sinh viên nm chc ni dung cơ bn ca chương. Trong mi chương, ngoài phn ni dung lí thuyết còn có các "Mc ch cht" được cu trúc mt cách hp lý đ cun hút, hướng dn sinh viên trong quá trình suy lun đ sinh viên có th d dàng tiếp cn vi lượng kiến thc được trình bày trong sách.
Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!