Ngày đăng bài: 27/08/2021 16:11
Lượt xem: 631
Hồ Chí Minh - Hành trình đến thắng lợi = Hồ Chí Minh - Journey to victory

Giới thiệu sách: Hồ Chí Minh - Hành trình đến thắng lợi

Hồ Chí Minh - Journey to victory

                                                  

Hồ Chí Minh - Hành trình đến thắng lợi
Hồ Chí Minh - Journey to victory

Nhà xuất bản: Thế giới
Năm xuất bản: 2011

Cuốn sách kể về hành trình cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hành trình đã dẫn đến mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và sự ra đời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tháng 9/1945.

"Hồ Chí Minh - hành trình đến thắng lợi" đã tập hợp nhiều tư liệu quý, nhiều bài viết song ngữ Việt-Anh cùng rất nhiều hình ảnh về Bác Hồ kính yêu trong hành trình tìm đường cứu nước và lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Hành trình ba mươi năm của Người gắn liền với 9 năm kháng chiến chống Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, là công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, là chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất đất nước ở miền Nam.

Nội dung cuốn sách gồm bảy phần.

Phần I: Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng (1890-1911);

Phần II: Ba mươi năm bôn ba nước ngoài tìm đường cứu nước (1911-1941);

Phần III: Trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1941-1945);

Phần IV: Những ngày độc lập đầu tiên (1945-1946);

Phần V: Lãnh đạo cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp (1946-1954);

Phần VI: Lãnh đạo công cuộc khôi phục kinh tế, xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1954-1969); Phần VII: Người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất

Cuốn sách còn giới thiệu một số trang trong bút tích bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những hình ảnh tang lễ của Người, tất cả cùng thể hiện sức sống bất diệt của Người không chỉ trong lòng dân tộc Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên Thế giới.

Hành trình cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh kết thúc ngày 2-9-1969. Khi ra đi, Người đã để lại muôn vàn tình yêu cho tất cả chúng ta. Nhưng về mặt tinh thần, hành trình đó chưa bao giờ khép lại, bởi lẽ - như Chủ tịch Fidel Castro của Cuba nhận xét: “Đồng chí Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt”.
Do vậy, cuốn sách này cũng không bao giờ khép lại. Trang cuối của nó sẽ mở ra một không gian mới trong tâm trí bạn đọc. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường, trên hành trình mới đi đến những thắng lợi, tiến tới bến bờ ấm no, hạnh phúc, công bằng, tự do, dân chủ, văn minh, thực hiện khát vọng cháy bỏng của dân tộc ta cũng như của loài người tiến bộ.

Thư viện Đại học Hạ Long xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.