Ngày đăng bài: 31/08/2021 10:18
Lượt xem: 644
105 LỜI NÓI CỦA BÁC HỒ

105 LỜI NÓI CỦA BÁC HỒ

Nhan đề: 105 Lời Nói Của Bác Hồ

Tác giả: Kim Dung

Xuất bản tháng 04/2007.

 NXB Thanh Niên

Số trang: 131. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới. Đối với Việt Nam - Người là Cha, là Bác, là Anh, là nhà chính trị kiệt xuất, vị lãnh tụ thiên tài... Còn đối với bạn bè quốc tế Người  là một chiến sĩ cộng sản quốc tế lỗi lạc, góp phần vào thắng lợi của cách mạng thế giới. Hơn 1/3 thế kỷ đã qua, mỗi người dân Việt Nam đều được nuôi ấm bằng những tình cảm của Bác Hồ gửi lại và bên tai như văng vẳng những lời ân cần dặn dò cùa Bác trước lúc bác di vào cõi vĩnh hằng.

Cuốn 105 lời nói của Bác Hồ được sắp xếp theo thời gian và mỗi câu có xuất xứ năm, tháng Người nói, viết trong hoàn cảnh nào, ở đâu...Những lời chỉ bảo vàng ngọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những là luận chiến sôi nổi chống lại kẻ thù dân tộc, là những áng văn, thơ tuyệt vời chan chứa tình cảm yêu nước, thương dân, là sự kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, mà còn là cách giao tiếp đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lời nói, mỗi việc làm của Người đều xuất phát từ ý chí cao cả của cuộc đời là phấn đấu cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân. Những lời chỉ bảo của Người là kim chỉ nam cho mọi hành động và việc làm của mỗi chúng ta.
Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!