Ngày đăng bài: 06/09/2021 15:26
Lượt xem: 633
GIÁO TRÌNH VĂN HÓA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

GIÁO TRÌNH VĂN HÓA CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

 

Nhan đề: Giáo trình: Văn hóa Các nước Đông Nam Á 

Tác giả: PGS.TS Dương Văn Huy( chủ biên), TS.Ngô Hải Ninh ( Đồng chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

NXB: Đại học Quốc gia Hà Nội

Số trang:575

Năm xb: 2021

Thư viện trân trọng giới thiệu tới thầy cô giáo  và các em sinh viên cuốn giáo trình  " Văn hóa các nước Đông Nam Á" do TS. Ngô Hải Ninh, ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương Giảng viên Khoa Văn hóa Trường Đại học Hạ Long phối hợp cùng  PGS.TS. Dương Văn Huy biên soạn.

Nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về văn hóa Đông Nam Á nhất là sinh viên ngành văn hóa, Đông Nam Á học, Lịch sử..  Cuốn giáo trình Văn hóa các nước Đông Nam Á trong cái nhìn tổng thể khu vực để từ đó người học có thể nắm được những đặc trưng cơ bản vùng văn hóa khu vực.

Giáo trình phân chia thành các nội dung chính sau:

Phần I: Những vấn đề chung

Phần II: Văn hóa các quốc gia Đông Nam Á lục địa

Phần III: Văn hóa các quốc gia Đông Nam As

Phần IV: Những vấn đề tổng luận

Văn hóa là lĩnh vực nghiên cứu luôn có cách tiếp cận quan điểm khác nhau. Các định nghĩa, khái niệm, phương pháp, nghiêm cứu... còn nhiều cách hiểu. Do đó, nội dung môn học Văn hóa các Quốc gia Đông Nam Á cần được bổ sung không ngừng!

Cuốn sách là công trình khoa học có giá trị của tập thể tác giả, là tài liệu quý cho sinh viên chuyên ngành Văn hóa góp phần tích cực cho việc học tập, nghiên cứu lĩnh vực văn hóa các nước Đông Nam Á.

Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, Trân trọng giới thiệu!