Ngày đăng bài: 08/09/2021 10:56
Lượt xem: 625
CHUYỆN QUANH TA

CHUYỆN QUANH TA

Tác giả: Phạm Quang Long

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hà Nội

Năm xuất bản: 2019

Tổng số trang: 380

Kích thước: 14,5x20,5

NỘI DUNG SÁCH:

Là người hiểu biết sâu sắc và tinh tế, lại chịu khó quan sát xung quanh tác giả Phạm Quang Long đã đặt ra nhiều vấn đề mang tính khái quát, lâu dài có tầm vóc quy mô và cả những ứng xử nhỏ trong phạm vi hẹp, nhưng đầy đủ nội hàm của văn hóa qua các bài viết của mình. Nhưng chuyện đề dù lớn hay nhỏ, ngôn từ nghiêm cẩn sâu cay hay pha chút hài hước giễu cợt thì bạn đọc vẫn dễ dàng nhận ra tấm lòng chân thành đầy vị tha nhân ái luôn đau đáu với cuộc đời và với con người của ông qua từng con chữ.

Văn hóa là nền tảng tinh thần, thể hiện tầm cao, chiều sâu trí tuệ và trình độ phát triển của một xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện bản sắc và truyền thống của một dân tộc. Nói văn hóa chính là nói đến con người, con người vừa là chủ thể vừa là mục tiêu hướng đến của văn hóa. Mọi nỗ lực phát triển văn hóa đều nhằm xây dựng con người hoàn thiện, sống hạnh phúc trong một xã hội tốt đẹp. Trong thế giới hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay, cuộc chạy đua lớn là cuộc chạy đua về trí tuệ trong xây dựng nền kinh tế tri thức để tạo ra của cải dồi dào cho xã hội mà không quên nâng niu, gìn giữ hệ thống giá trị tinh thần quý báu, không gian sống, hồn cốt của đất nước của dân tộc - nhất là với thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

 Sách hiện có tại Thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!