Ngày đăng bài: 21/12/2021 11:04
Lượt xem: 2974
DANH MỤC SÁCH NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT THÁNG 12/2021
Mã TM. Mã vạch Ký hiệu PL/XG Số gọi Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
21177 MT11(2):1162664-5 895,92 D561CH Chiều vụn :  Tiểu thuyết /  Dương Thiên Lý Nxb. Hội Nhà văn 2020 2
21205 MT11(2):1162709, 1162714 895,92 NG527B Bản giao hưởng mùa xuân.  Tập 1 :  Tiểu thuyết /  Nguyễn Văn Mừng Nxb. Hội nhà văn,  2020 2
21176 MT11(1):1162663 895,92 NG527B Bản giao hưởng mùa xuân.  Tập 2 :  Tiểu thuyết /  Nguyễn Văn Mừng Nxb. Hội nhà văn 2020 1
21221 MT11(2):1162739, 1162801 895,92 NG527GI Giọt mật của thượng đế :  Tiểu luận /  Nguyễn Văn Cự Nxb. Hội Nhà văn,  2020 2
21182 MT11(2):1162670, 1162708 895,92 V500M Mùa hạ đầu tiên :  Tiểu thuyết /  Vũ Đức Anh Nxb. Hội nhà văn,  2020 2
21198 MT11(1):1162693 895,92 Đ116Đ Đi về phía cơn mưa :  Truyện ngắn /  Đặng Tiến Huy   2020 1
21108 MT11(1):1162574 895,92 L506GI Gió từ phía mặt trời :  Tập truyện ngắn /  Lục Mạnh Cường Nxb. Hội nhà văn,  2019 1
21127 MT11(1):1162604 895,92 N455B Boỏng tàng tập éo :  Truyện ngắn /  Nông Viết Toại Nxb. Hội Nhà văn 2018 1
21194 MT11(2):1162683, 1162718 895,92 TR121NG Ngày ấy, bạn bè tôi :  Truyện dài sân khấu /  Trần Ninh Hồ Nxb. Hội Nhà văn,  2020 2
21199 MT11(1):1162694 895,92 V500Đ Đinh Tiên Hoàng :  Tiểu thuyết /  Vũ Xuân Tửu Nxb. Hội Nhà văn 2020 1
21190 MT11(2):1162678-9 895,92 D406Đ Đi tìm cây rau đắng :  Tập truyện ngắn /  Doãn Quang Sửu Sân khấu,  2020 2
21145 MT11(1):1162624 895,92 Đ450NG Ngày ấy bên sông :  Tiểu thuyết /  Đỗ Xuân Thu Nxb. Hội Nhà văn 2019 1
21133 MT11(1):1162611 895,92 Đ450T Tác phẩm chọn lọc.  Q.1 /  Đỗ Quang Tiến Nxb. Hội Nhà văn 2018 1
21233 MT11(2):1162810-1 895,92 L561T Tiếng thét Tồng Lôi :  Tiểu thuyết lịch sử /  Lương Viết Thoại Nxb. Hội Nhà văn 2020 2
21183 MT11(1):1162671 895,92 L566C Câu đồng dao làng Vòi :  Tập truyện ngắn /  Lưu Quốc Hoà Nxb. Hội Nhà văn 2020 1
21172 MT11(1):1162658 895,92 N455T Tuyển tập.  Q.2 :  Truyện ngắn /  Nông Quốc Lập Nxb. Hội Nhà văn 2018 1
21200 MT11(1):1162695 895,92 PH500TH Tha hương /  Phù Ninh Sân khấu,  2020 1
21175 MT11(1):1162662 895,92 C108V Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại :  Chuyên luâmj /  Cao Thị Hảo Nxb. Hội nhà văn 2020 1
21191 MT11(2):1162680, 1162795 895,92 L600C Còn mãi những tin yêu :  Tập truyện ngắn /  Lý Thị Thủy Nxb. Hội Nhà văn,  2020 2
21170 MT11(1):1162656 915,9 L250T Từ điển địa danh Bắc Bộ /  Lê Trung Hoa s.t., giới thiệu Nxb. Hội Nhà văn,  2016 1
21111 MT11(1):1162586 959,7 L250NG Ngục Kon Tum /  Lê Văn Hiến Nxb. Hội Nhà văn,  2018 1
21121 MT11(1):1162597 959,73 NG527PH Phố Hiến :  Q.1 /  Nguyễn Khắc Hào, Nguyễn Đình Nhã đồng chủ biên Văn hoá dân tộc 2018 1
21116 MT11(1):1162267 985 M100CH Chộn rộn đường xuân: Tập ký :  Tập ký /  Mã A Lềnh Lao động 2005 1
21165 MT11(1):1162766 D561V  398 Văn hoá dân gian dân tộc Dao Phú Thọ: Khảo cứu /  Dương Huy Thiện Nxb. Hội Nhà văn, 2019 1
21173 MT11(1):1162768 TR121T  398 Tiếp cận văn hoá Tà Ôi: Giới thiệu :  Giới thiệu /  Trần Nguyễn Khánh Phong; Vũ Thị Mỹ Ngọc Nxb. Hội Nhà văn, 2017 1