Ngày đăng bài: 01/03/2022 15:25
Lượt xem: 1887
DANH MỤC TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ THÁNG 02/2022
Mã TM. Mã vạch Ký hiệu PL/XG Nhan đề Năm xb Tài liệu in
21244 ĐT24(1):2400001 338,4 Địa lý và tài nguyên du lịch Việt Nam :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Hà Thị Hương, Phạm Minh Thắng, Ngô Hải Ninh 2021 1
21262 ĐT24(1):2400013 338,4 Hạch toán định mức :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Phùng Thị Vân Trang 2021 1
21255 ĐT24(1):2400008 338,4 Kinh tế du lịch :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Đặng Việt Hà chủ biên, Hà Thị Phương Lan, Phạm Minh Thắng, Nguyễn Thị Kim Thanh 2021 1
21266 ĐT24(1):2400015 338,4 Kỹ thuật chế biến món ăn Quảng Ninh :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Mạc Thị Mận 2021 1
21261 ĐT24(1):2400012 338,4 Kỹ thuật chế biến món ăn Việt Nam :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Lại Văn Đoàn chủ biên, Phùng Thị Vân Trang, Phạm Xuân Tùng 2021 1
21251 ĐT24(1):2400007 338,4 Nguyên lý kế toán :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Nguyễn Thị Kim Thanh chủ biên, Phạm Thu Bình 2021 1
21257 ĐT24(1):2400010 338,4 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Nguyễn Minh Đức chủ biên, Phạm Thu Bình 2021 1
21245 ĐT24(1):2400002 338,4 Quản trị học :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Trần Thu Thủy chủ biên, Hà Thị Phương Lan 2021 1
21250 ĐT24(1):2400006 338,4 Quản trị kinh doanh lữ hành :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Đặng Việt Hà chủ biên, Nguyễn Thị Thu Hằng 2021 1
21249 ĐT24(1):2400005 338,4 Thiết kế chương trình du lịch :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Việt Hà, Nguyễn Thúy Lan, Phạm Bình Quảng 2021 1
21265 ĐT24(1):2400014 338,4 Thương phẩm hàng thực phẩm :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Phùng Thị Vân Trang 2021 1
21248 ĐT24(1):2400004 338,4 Tổ chức sự kiện trong chương trình du lịch :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Nguyễn Thị Kim Thanh chủ biên, Hà Thị Phương Lan 2021 1
21258 ĐT24(1):2400011 338,4 Tổng quan kinh doanh khách sạn :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Đinh Thị Phương Loan chủ biên, Trần Thu Thủy 2021 1
21256 ĐT24(1):2400009 338,4 Văn hóa ẩm thực :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Mạc Thị Mận, Phạm Thị Lan Phượng 2021 1
21279 ĐT24(1):2400027 398 Dân tộc học đại cương :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Cao Thị Thường chủ biên 2021 1
21247 ĐT24(1):2400003 398 Hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Nguyễn Thị Thùy Dương chủ biên, Cao Thị Thường 2021 1
21278 ĐT24(1):2400026 398 Quản lý các thiết chế văn hóa :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Lê Thanh Hoa 2021 1
21280 ĐT24(1):2400028 398 Quản lý nguồn nhân lực trong các tổ chức văn hóa nghệ thuật :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Lê Thanh Hoa chủ biên 2021 1
21284 ĐT24(1):2400032 398 Sân khấu học đại cương :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Lưu Thị Thanh Hòa 2021 1
21277 ĐT24(1):2400025 398 Tiến trình văn hóa Việt Nam :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Cao Thị Thường chủ biên 2021 1
21285 ĐT24(1):2400033 398 Tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Nguyễn Thị Thùy Dương 2021 1
21281 ĐT24(1):2400029 398 Truyền thông đại chúng :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Hạp Thu Hà 2021 1
21282 ĐT24(1):2400030 398 Văn hóa dân gian Việt Nam :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Hạp Thu Hà 2021 1
21283 ĐT24(1):2400031 398 Văn hóa học đại cương :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo: Quản lý văn hóa /  Lưu Thị Thanh Hòa 2021 1
21293 ĐT24(1):2400041 639 Bệnh học thủy sản :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản /  Đặng Toàn Vinh chủ biên 2021 1
21291 ĐT24(1):2400039 639 Ngư loại học :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản /  Lê Thị Như Phương chủ biên 2021 1
21292 ĐT24(1):2400040 639 Sinh học phân tử :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Đại học Nuôi trồng thủy sản /  Ngô Thị Hoản chủ biên 2021 1
21288 ĐT24(1):2400036 700 Bố cục 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa /  Lê Minh Đức 2021 1
21290 ĐT24(1):2400038 700 Hình họa 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa /  Nguyễn Thị Thiền chủ biên 2021 1
21289 ĐT24(1):2400037 700 Ký họa đen - trắng :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa /  Đặng Kiều Hưng chủ biên 2021 1
21286 ĐT24(1):2400034 700 Luật xa gần :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa /  Phạm Quang Huy chủ biên 2020 1
21287 ĐT24(1):2400035 700 Trang trí cơ bản 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Hội họa /  Trần Văn Chung 2021 1
21296 ĐT24(1):2400044 780 Âm nhạc cổ truyền Việt Nam :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng /  Nguyễn Viết Phi chủ biên 2021 1
21268 ĐT24(1):2400017 780 Đàn nguyệt tập 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp năng khiếu /  Trần Đức Mạnh chủ biên 2021 1
21274 ĐT24(1):2400022 780 Đàn Organ tập 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp biểu diễn nhạc cụ phương tây /  Đào Thị Thanh Ngân chủ biên 2021 1
21275 ĐT24(1):2400023 780 Đàn Organ tập 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp biểu diễn nhạc cụ phương tây /  Trần Đức Toàn chủ biên 2021 1
21273 ĐT24(1):2400021 780 Đàn tam thập lục tập 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp năng khiếu /  Chu Thu Trang chủ biên 2021 1
21272 ĐT24(1):2400020 780 Đàn tranh tập 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp năng khiếu /  Vũ Tô Sa Anh chủ biên 2021 1
21270 ĐT24(1):2400018 780 Đàn tỳ bà tập 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp năng khiếu /  Trần Thanh Thủy chủ biên 2021 1
21276 ĐT24(1):2400024 780 Đàn Violin tập 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp biểu diễn nhạc cụ phương tây /  Bùi Thế Khương chủ biên 2021 1
21298 ĐT24(1):2400046 780 Hát dân ca :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng /  Nguyễn Viết Hoàn chủ biên 2021 1
21294 ĐT24(1):2400042 780 Hòa âm cổ điển :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng /  Trần Vũ Lâm chủ biên 2021 1
21299 ĐT24(1):2400047 780 Hợp xướng :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng /  Nguyễn Ngọc Hải chủ biên 2021 1
21297 ĐT24(1):2400045 780 Lịch sử âm nhạc phương Tây :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng /  Ngô Thị Hiệp chủ biên 2021 1
21300 ĐT24(1):2400048 780 Phát âm tiếng Ý :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng /  Đinh Thị Khánh Thơ chủ biên 2021 1
21267 ĐT24(1):2400016 780 Piano cơ bản :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp Thanh nhạc /  Trần Đức Nhâm chủ biên, Nguyễn Bá Quyền đồng tác giả, Liễu Quỳnh Như đồng tác giả 2021 1
21271 ĐT24(1):2400019 780 Sáo trúc tập 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Trung cấp năng khiếu Nhạc cụ truyền thống /  Trần Anh Tuấn chủ biên 2021 1
21295 ĐT24(1):2400043 780 Thanh nhạc tập 1 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng /  Nguyễn Thị Loan chủ biên 2021 1
21301 ĐT24(1):2400049 780 Thanh nhạc tập 2 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng /  Trịnh Thị Kim Oanh chủ biên 2021 1
21302 ĐT24(1):2400050 780 Thanh nhạc tập 3 :  Tài liệu lưu hành nội bộ: Dùng cho ngành đào tạo Thanh nhạc: hệ cao đẳng /  Lê Thị Thu chủ biên 2021 1