Ngày đăng bài: 29/04/2022 10:23
Lượt xem: 1113
DANH MỤC TÀI LIỆU THÁNG 3/2022
Mã TM. Mã vạch Ký hiệu PL/XG Nhan đề Nhà xuất bản Năm xb Tài liệu in
21568 ĐT21(1):2117544 1.4 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /  Lưu Xuân Mới  ĐHQGHN 2004 1
21527 ĐT21(1):2117517 5 An toàn cơ sở dữ liệu /  Đỗ Trung Tuấn Nxb.ĐHQGHN,  2018 1
21531 ĐT21(1):2117522 5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /  Hồ Sĩ Đàm, Nguyễn Việt Hà, Bùi Thế Duy Giáo dục,  2007 1
21548 ĐT24(1):2400063 5 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Văn Chính    2021 1
21552 ĐT24(1):2400068 5 Đồ họa ứng dụng :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Trịnh Thị Vân    2021 1
21586 MT11(1):1162859 5 Giáo trình kỹ thuật lập trình C: căn bản và nâng cao /  Phạm Văn Ất chủ biên, Nguyễn Hiếu Cường, Đỗ Văn Tuấn, Lê Trường Thông Bách khoa Hà Nội,  2017 1
21587 MT11(1):1162860 5 Kỹ thuật lập trình /  Trần Đan Thư, Nguyễn Thanh Phương, Đinh Bá Tiến, Trần Minh Triết, Đặng Bình Phương Khoa học và Kỹ thuật 2014 1
21551 ĐT24(1):2400067 5 Lập trình hướng đối tượng :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Nguyễn Xuân Bách   2021 1
21588 MT11(1):1162861 5 Nhập môn lập trình /  Trần Đan Thư, Nguyễn Thanh Phương, Đinh Bá Tiến, Trần Minh Triết Khoa học và Kỹ thuật,  2011 1
21550 ĐT24(1):2400066 5 Tin học ứng dụng :  Tài liệu lưu hành nội bộ /  Cao Thị Bích Liên, Nguyễn Văn Chính, Mai Thị Hoa Huệ   2021 1
21528 ĐT21(1):2117518 5.13 Bài tập lập trình ngôn ngữ C, /  Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Quang Huy Nxb. Thống kê,  2003 1
21485 ĐT21(2):2117483-4 5.13 Kỹ thuật lập trình C :  Cơ sở và nâng cao /  Phạm Văn Ất NXB Giao Thông vận tải,  2006 2
21525 ĐT21(1):2117515 5.7 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật /  Đỗ Xuân Lôi Đại học Quốc gia Hả Nội,  2007 1
21567 ĐT21(1):2117543 5.7 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện /  Đỗ Trung Tuấn Đại học Quốc gia Hả Nội,  2015 1
21530 ĐT21(1):2117521 5.7 Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật :  Sách dùng trong các trường THCN Hà Nội /  Trần Hạnh Nhi, Dương Anh Đức Nxb. Hà Nội,  2001 1
21418 ĐT21(1):2117415 5.74 Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin /  Phan Đình Diệu Đại học Quốc gia Hà Nội,  2002 1
21423 ĐT21(1):2117421 5.74 Cẩm nang thuật toán.  T1,  Thuật toán thông dụng /  Robert Sedgewick Khoa học và kỹ thuạt 2006 1
21419 ĐT21(1):2117416 5.74 Giáo trình Corel Draw X8   2008 1
21573 ĐT21(1):2117547 5.74 Interactive computer graphics. /  Edward Angel, Dave Shreiner    2011 1
21572 ĐT21(1):2117546 5.74 Interactive computer graphics. /  Edward Angel, Dave Shreiner    2011 1
21437 ĐT21(1):2117435 5.74 Mầu sắc và ánh sáng   2008 1
21475 ĐT21(1):2117473 5.74 Quản Trị Hệ Thống Mạng Windows Server 2012.  Phần 1   2008 1
21439 ĐT21(1):2117437 5.74 Quản Trị Hệ Thống Mạng Windows Server 2012.  Phần 2   2008 1
21440 ĐT21(1):2117438 5.74 Quản Trị Hệ Thống Mạng Windows Server 2012.  Phần 3   2008 1
21463 ĐT21(1):2117461 5.74 Computer science.  Quyển 1 /  Allen B. Tucker   2004 1
21464 ĐT21(1):2117462 5.74 Computer science.  Quyển 2 /  Allen B. Tucker   2004 1
21465 ĐT21(1):2117463 5.74 Computer science.  Quyển 3 /  Allen B. Tucker   2004 1
21466 ĐT21(1):2117464 5.74 Computer science.  Quyển 4 /  Allen B. Tucker   2004 1
21467 ĐT21(1):2117465 5.74 Computer science.  Quyển 5 /  Allen B. Tucker   2004 1
21468 ĐT21(1):2117466 5.74 Computer science.  Quyển 6/  Allen B. Tucker   2004 1
21441 ĐT21(1):2117439 5.74 Android Programming :  The big nerd ranch guide /  Bill Phillips, Brian Hardy   2013 1
21438 ĐT21(1):2117436 5.74 Giáo trình tin học cơ sở :  Dùng cho sinh viên, học sinh, nhân viên văn phòng, người mới bắt đầu học, các trung tâm tin học /  Bùi Thế Tâm Giao thông vận tải 2005 1
21446 ĐT21(1):2117444 5.74 Thin king in java /  Bruce Eckel   2008 1
21447 ĐT21(1):2117445 5.74 Thin king in java.  Quyển 2 /  Bruce Eckel   2008 1
21420 ĐT21(1):2117418 5.74 Bài giảng Lập trình trong môi trường Web /  Chu Thị Hường   2008 1
21461 ĐT21(1):2117459 5.74 Configuring Windows 2008 Active Directory :  MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-640) /  Dan Holme   2008 1
21462 ĐT21(1):2117460 5.74 Configuring Windows 2008 Active Directory :  MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-640) /  Dan Holme   2008 1
21429 ĐT21(1):2117427 5.74 Introduction to Computing :  Explorations in Language, Logic, and Machienes /  David Evans   2011 1
21454 ĐT21(1):2117451 5.74 Open GL Programming Guide.  Eighth edition :  The official Guide to Learning open gl version 4.3 /  Dave Shreiner   2008 1
21455 ĐT21(1):2117453 5.74 Open GL Programming Guide.  Eighth edition :  The official Guide to Learning open gl version 4.3 /  Dave Shreiner   2008 1
21494 ĐT21(1):2117493 5.74 Python Cookbook: Recipes for Mastering Python 3 /  David Beazley, Brian K. Jones   2008 1
21408 ĐT21(1):2117405 5.74 Phân tích thiết kế hướng đối tượng /  Đặng Văn Đức   2002 1
21471 ĐT21(1):2117469 5.74 Advanced Java 2 Platform How to Program.  Quyển 1 /  H. M. Deite, P. J. Deitel, S.E Santry   2008 1
21472 ĐT21(1):2117470 5.74 Advanced Java 2 Platform How to Program.  Quyển 2 /  H. M. Deite, P. J. Deitel, S.E Santry   2008 1
21473 ĐT21(1):2117471 5.74 Advanced Java 2 Platform How to Program.  Quyển 3 /  H. M. Deite, P. J. Deitel, S.E Santry   2008 1
21474 ĐT21(1):2117472 5.74 Advanced Java 2 Platform How to Program.  Quyển 4 /  H. M. Deite, P. J. Deitel, S.E Santry   2008 1
21448 ĐT21(1):2117446 5.74 Fundamentals of Computer Programming With C#.  Quyển 1 :  The Bulgarian C# Programming Book /  Dilyan Dimitrov, Hristo Germanov, Ilyan Murdanliev   2013 1
21449 ĐT21(1):2117447 5.74 Fundamentals of Computer Programming With C#.  Quyển 2 :  The Bulgarian C# Programming Book /  Dilyan Dimitrov, Hristo Germanov, Ilyan Murdanliev   2013 1
21434 ĐT21(1):2117432 5.74 Lập trình hướng đối tượng với Java /  Đoàn Văn Ban Khoa học kỹ thuật 2005 1
21435 ĐT21(1):2117433 5.74 Lập Trình Java nâng cao /  Đoàn Văn Ban Khoa học và Kỹ thuật 2008 1
21415 ĐT21(1):2117412 5.74 Bài giảng mật mã học cơ sở /  Đỗ Xuân Chợ Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông 2016 1
21421 ĐT21(1):2117419 5.74 Bài giảng môm học:Quản trị thiết bị mạng :  Dùng cho sinh viên hệ Đại học /  Đỗ Đình Cường   2008 1
21430 ĐT21(1):2117428 5.74 Giáo trình xửa lý ảnh /  Đỗ Năng Toàn, Phạm Việt Bình Khoa học và kỹ thuật 2007 1
21416 ĐT21(1):2117413 5.74 Giới thiệu về đa phương tiện /  Đỗ Trung Tuấn   2008 1
21412 ĐT21(1):2117409 5.74 Multimmedia :  Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa /  Đỗ Trung Tuấn   2007 1
21522 ĐT21(1):2117512 5.74 Nhập môn trí tuệ nhân tạo : /  Đỗ Trung Tuấn Đại học Quốc gia Hà Nội,  2010 1
21486 ĐT21(1):2117485 5.74 Trí tuệ nhân tạo :  Tài liệu dùng cho sinh viên, kỹ sư, cử nhân ngành công nghệ thông tin /  Đỗ Trung Tuấn Giáo dục 1997 1
21489 ĐT21(2):2117488, 2117520 5.74 Ngôn ngữ lập trình C học và sử dụng /  Dương Tử Cường Nxb Khoa học và Kỹ thuật,  2001 2
21476 ĐT21(1):2117474 5.74 Oxford English for Information Technology /  Eric H. Glendinning, John McEwan   2008 1
21511 ĐT21(1):2117510 5.74 Introduciton to Machine Learning /  Ethem Alpaydin    2010 1
21413 ĐT21(1):2117410 5.74 Giáo trình nguyên lý hệ điều hành /  Hà Quang Thụy Khoa học và kỹ thuật 2009 1
21414 ĐT21(1):2117411 5.74 Bài giảng an toàn bảo mật hệ thống thông tin /  Hoàng Xuân Dậu   2008 1
21510 ĐT21(1):2117509 5.74 Giáo trình Học máy, /  Hoàng Xuân Huấn Nxb ĐHQGHN 2015 1
21523 ĐT21(1):2117513 5.74 Giáo trình Học máy, /  Hoàng Xuân Huấn Nxb ĐHQGHN,  2015 1
21529 ĐT21(1):2117519 5.74 Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo /  Hoàng Kiếm, Đình Nguyễn Anh Dũng   2003 1
21481 ĐT21(1):2117479 5.74 Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo /  Hoàng Kiếm, Đình Nguyễn Anh Dũng   2007 1
21480 ĐT21(1):2117478 5.74 Lab CCNA :  Student guide /  Ho Dac Bien, Tran Van Hung   2010 1
21442 ĐT21(1):2117440 5.74 Data Mining :  Concepts and Techniques /  Jiawei Han and Micheline Kamber   2008 1
21477 ĐT21(1):2117475 5.74 Oxford English Computing /  Keith Boeckner, P. Charles Brown   2008 1
21424 ĐT21(1):2117422 5.74 Giải thuật và lập trình /  Lê Minh Hoàng Đại học Sư phạm Hà Nội 2002 1
21584 ĐT21(1):2117557 5.74 Thực hành Wordpress /  Lê Quốc Toản   2011 1
21484 ĐT21(1):2117482 5.74 Nhập môn xử lí ảnh số /  Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy Khoa học và kỹ thuật 2006 1
21411 ĐT21(1):2117408 5.74 Tương tác người máy :  Human -Computer Interaction /  Lương Mạnh Bá Khoa học kỹ thuật,  2005 1
21428 ĐT21(1):2117426 5.74 ASP. NET 4.6 web programming with C # 2015 /  Mary Delamater, Anne Boehm   2008 1
21490 ĐT21(1):2117489 5.74 Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming. Phần 1 :  O'Reilly   2008 1
21491 ĐT21(1):2117490 5.74 Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming. Phần 2 :  O'Reilly   2008 1
21492 ĐT21(1):2117491 5.74 Learning Python: Powerful Object-Oriented Programming. Phần 3 :  O'Reilly