Ngày đăng bài: 05/05/2023 16:03
Lượt xem: 1390
XÃ TRƯỞNG CHƠI NGÔNG

                                                                          

Tác giả: Vũ Lân

Nxb: Chính trị Quốc gia- sự thật

Năm xb: 2014

Số trang: 255tr

Hưởng ứng triển khai nghị quyết Hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương khóa XI Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách “Xã trưởng chơi ngông” của tác giả Vũ Lân , một cây bút quen thuộc của chuyên mục xây dựng Đảng trên nhiều báo và tạp chí. Cuốn sách tập hợp 46 bài viết chọn lọc đăng trên báo Đại đoàn kết, báo nhân dân , tạp chí cộng sản, tạp chí dân vận, tạp chí tư tưởng – văn hóa, tgapj chí xây dựng Đảng.. trong khoảng thời gian từ 1992- 2013

Dưới hình thức kể chuyên, bình luận thời sự tiểủ phẩm báo chí....các bài viết phản ánh  khách quan những tiêu cực những căn bệnh mới nảy sinh trong xã hội 20 năm trở lại đây

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu