Ngày đăng bài: 15/05/2023 16:04
Lượt xem: 1224
BƯỚC QUA ĐẦU THÙ

                                                                          

Tác giả: Trần Hữu Dực

Nxb: Chính trị Quốc gia

Năm xb: 2010

Số trang: 364tr

Cuốn hồi ký Bước qua đầu thù kể lại với bạn đọc qua trình hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú trong hơn 60 năm của một đảng viên cộng sản kiên cường, một lòng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, luôn luôn đứng ở vị trí hàng đầu trong cuộc đấu tranh anh dũng cuả Đảng và nhân dân ta

Cuốn sách là tài liệu quý đối với những người nghiên cứu, giảng dạy lịch sử Đảng ta và góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho thế hệ trẻ

Sách hiện có tại thư viện Đại học Hạ Long, trân trọng giới thiệu!