Ngày đăng bài: 17/07/2013 10:39
Lượt xem: 12025
Thông tin tiếp nhận bài giảng của cán bộ giảng viên
Địa chỉ tiếp nhận bài giảng chính thức và Danh sách cán bộ đã gửi bài giảng về Thư viện

Từ ngày 15/9/2016 Thư viện tiếp nhận bài giảng viên

Địa chỉ tiếp nhận bài giảng chính thức và duy nhất:  thuvien@daihochalong.edu.vn
Yêu cầu về bài giảng:
     - Bài giảng cho mỗi môn học là 1 file duy nhất với định dạng *.pdf để tiện cho việc xử lý nghiệp vụ tại thư viện đồng thời tránh sai lệch nội dung bài giảng.
     - Bài giảng cần có trang bìa (ghi rõ tên bài giảng,  môn học, tác giả...)
     - Các bài giảng ở dạng powerpoint (nếu trên 100 slide ) khi chuyển sang pdf nên xuất 2 slide/ 1 trang A4.
  

Xin trân trọng cảm ơn./