Dòng Nội dung
1
Cambridge IELTS 1 : Tài liệu luyện thi. With answers / Vanessa Jakeman, Clare McDowell, Văn Hào (dịch, giới thiệu )
H. : Văn hóa thông tin, 2011
156tr. ; 24cm
Jakeman, Vanessa
Giới thiệu các đề thi IELTS luyện bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết để học sinh đạt kết quả thi cao nhất
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
New Insight into IELTS: Student's Book with answers / Vanessa Jakeman, Clare Mcdowell
Cambridge University Press, 2012
192tr. ; 24cm
Jakeman, Vanessa
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)