Dòng Nội dung
1
Thường rang, bộ mẹng Mai Văn Trí; Bùi Thiện S.t., biên dịch, chỉnh lí:
H. : Hội Nhà văn, 2018
617tr., ; ảnh 21cm
Bùi Thiện
Tập hợp các bài hát thường rang, bộ mẹng - hai loại hình dân ca truyền thống của người Mường ở tỉnh Hoà Bình
Đầu mục:1