Dòng Nội dung
1
15 Days' Practice for IELTS Speaking / Wang Hong Xia
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013
246tr ; 25cm+CD
Wang Hong Xia
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
31 high-scoring formulas to answer the IELTS speaking questions / Jonathan Palley, Adrian Li, Oliver Davies
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2014
367 tr. ; 26cm
Jonathan Palley
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Basic IELTS speaking / Zhang Juan, Alison Wong
Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Nhân Trí Việt, 2015
204tr. : ; 26cm + đĩa
Zhang Juan
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Collins English For Life : Speaking: A2 + Pre-Intermediate / Rhona Snelling
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. HCM, 2013
127 tr. ; 25cm + đĩa
Rhona Snelling
Đầu mục:19 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Collins English for Life : Speaking: B1+ Intermediate / Cheryl Pelteret
TP. Hồ Chí Minh : Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013
128tr. : minh họa ; 25cm + 1 đĩa
Pelteret, Cheryl
Đầu mục:18 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)