Dòng Nội dung
1
Giáo trình vệ sinh trẻ em : Dùng cho sinh viên ngành sư phạm mầm non / Hoàng Thị Phương
H. : Đại học sư phạm, 2013
142tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Hoàng Thị Phương
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của vệ sinh trẻ em. Những kiến thức cơ bản về vệ sinh học. Các giai đoạn lứa tuổi, sức khoẻ và sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non (từ 0 đến 6 tuổi)
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2