Dòng Nội dung
1
Cây ngô và con trâu trong văn hóa dân gian người Pa Dí ở Lào Cai / Vũ Thị Trang
H. : Nxb. Thời Đại, 2013
167tr. ; 21cm
Vũ Thị Trang
Giới thiệu về tập quán trồng ngô và nuôi trâu cũng như ảnh hưởng của nó tới đời sống văn hóa dân gian của người Pa Dí ở Lào Cai
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Con Ngựa trong văn hóa người H' Mông Bắc Hà - Lào Cai / Vũ Thị Trang
H. : Văn hóa thông tin, 2014
186tr. ; 21cm
Vũ Thị Trang
Tri thức dân gian trong nghề nuôi ngựa truyền thống của người H' Mông. Con Ngựa trong văn học dân gian, trong lễ hội, trong ẩm thực. Vai trò của con Ngựa trong đời sống kinh tế của người H' Mông
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đám cưới của người Hà Nhì đen huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai/ Nguyễn Thị Lành
H. : Nxb. Thời Đại, 2016
222tr. ; 21Cm.
Nguyễn Thị Lành
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lễ cưới của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, Tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Lành s.t
H. : Nxb. Thời Đại, 2013
197tr. ; bảng
Nguyễn Thị Lành
Quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn, nghi lễ, âm nhạc, trang phục, ẩm thực, đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Nghi lễ tang ma của người Hà Nhì ở lào Cai / Tuấn Nghĩa
H. : Văn hóa thông tin, 2014
203tr. ; 21cm
Tuấn Nghĩa
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)