Dòng Nội dung
1
Bijinesu nihongo / Shimada Megumi, Shibukawa Aki
Nhật Bản : Công ty Cổ phần Asuku, 2014
151tr. + đĩa
Shimada Megumi
Cuốn sách này tuyển tập những mẫu câu giao tiếp khi đi làm như với giám đốc, nhân viên….
Đầu mục:1
2
Các mẫu câu cơ bản tiếng Hàn / Lê Huy Khoa
T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2019
189tr. : minh họa ; 20,5cm
Lê Huy Khoa
Các mẫu câu cơ bản dùng trong văn viết, đàm thoại, giao tiếp hàng ngày với nhiều chủ đề và mọi tình huống
Đầu mục:15
3
Những mẫu câu cơ bản tiếng Anh = Basic English sentence patterns / Bùi Ý
H. : Giáo dục, 1980
183tr. ; 20cm
Bùi Ý
Giới thiệu 60 bài học về những mẫu câu cơ bản tiếng Anh từ đơn giản đến phức tạp
Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Nihongo bunkei jiten / Shimoda Mitsuko, Tsutsui Sashiro, Komada, ...
Nhật Bản : Công ty Cổ phần xuất bản Kuroshio, 2017
693 tr.
Sunagawa Yuriko
Từ điển mô tả cách sử dụng gồm 3000 mẫu câu trong các ngữ cảnh và đưa ra ví dụ.
Đầu mục:1
5
Nihongo bunkei jiten / Từ điển Yuriko Sunagawa, Shimoda Mitsuko, Atsushi Komada,...
Nhật Bản : Nxb. Kurosio, 2017
693tr.
Yuriko Sunagawa
Từ điển mẫu câu tiếng Nhật
Đầu mục:1