Dòng Nội dung
1
Đối sách của quốc gia và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội : Sách cuyên khảo / Trần Thị Nhung(ch.b.), Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Thắm...
H. : khoa học xã hội, 2013
231tr. ; 21cm
Trần Thị Nhung
Những biến đổi xã hội chủ yếu ở các nước và vùng lãnh thổ Đông Bắc Á, Đối sách của một số nước và vùng lãnh thổ ở Đông Bắc Á về những biến đổi xã hội, những kinh nghiệm có thể tham khảo và vận dụng vào Việt Nam
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Văn hóa các nước Đông Nam Á : Giáo trình: Dùng cho hệ Đại học ngành: Quản lý văn hóa / Dương Văn Huy, Ngô Hải Ninh đồng chủ biên, Nguyễn Thị Thùy Dương
2021
575tr. ;
Dương Văn Huy
Nguyễn Thị Thùy Dương
Ngô Hải Ninh
Gồm 4 phần nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa Đông Nam Á: những vấn đề chung, văn hóa các quốc gia Đông Nam Á lục địa. văn hóa các quốc gia Đông Nam Á hải đảo, những vấn đề tổng luận.
Đầu mục:65 (Lượt lưu thông:2)