Dòng Nội dung
1
2
Trang phục của người Hmông Đen ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
H. : Mỹ thuật, 2016
303tr.: ; 21cm
Nguyễn Thị Hoa
Khái quát về vè, tiếng nói, lời ca đấu tranh của vùng đất Đà Nẵng. Giới thiệu những bài vè về đấu tranh phong kiến, thực dân: Vè xin xâu chống thuế, vè chống sưu thuế, vè thuế nặng, vè đầy tớ, vè thừa văn, vè đói kém mất mùa... Tái Kênh...
Đầu mục:1