Dòng Nội dung
1
Get It Korean Grammar 1 / Kim Jungsub, Jo Hyunyoung, Lee Jeonghee,...
Korean Trường Đại học Kyunghee 2018
210tr. ;
Kim Jungsub
Bộ sách này cung cấp một loạt các chức năng ngôn ngữ và cách diễn đạt cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cùng với ngữ cảnh sử dụng của chúng. Mục đích giúp người học thực hiện các công việc đơn giản và giao tiếp về các chủ đề quen thuộc.
Đầu mục:1
2
Giáo trình tiếng Hàn Seoul 3B: Workbook / Choi Eunkyu, Chung Youngmee, Kim Junghyun, Kim Huynkyung
Viện đào tạo ngôn ngữ Đại học Seoul TwoPonds, 2019
215tr. ;
Choi Eunkyu
Đây là bộ sách giáo khoa mới nhất của Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ của Đại học Quốc gia Seoul và dành cho những người học muốn phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản của Hàn Quốc. Mỗi khóa học bao gồm từ vựng, ngữ pháp và diễn đạt, nói, nghe và nói, đọc và viết, bài tập, đi bộ văn hoá, phát âm và tự đánh giá
Đầu mục:1
3
Giáo trình tiếng Hàn Seoul 4A: Studen’ts Book / Choi Eunkyu, Oh Minam, Yoo Jaeseon, Ha Shinyoung
Viện đào tạo ngôn ngữ Đại học Seoul TwoPonds, 2019
263tr. ;
Choi Eunkyu
Đây là bộ sách giáo khoa mới nhất của Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ của Đại học Quốc gia Seoul và dành cho những người học muốn phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản của Hàn Quốc. Mỗi khóa học bao gồm từ vựng, ngữ pháp và diễn đạt, nói, nghe và nói, đọc và viết, bài tập, đi bộ văn hoá, phát âm và tự đánh giá.
Đầu mục:1
4
Giáo trình tiếng Hàn Seoul 5A: Workbook / Choi Eun Kyu, Jung In Ah, Ham Chang Deok, Kim Min Ae, An Kyeong Hoa
Viện đào tạo ngôn ngữ Đại học Seoul TwoPonds, 2019
175tr. ;
Choi Eun Kyu
Đây là bộ sách giáo khoa mới nhất của Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ của Đại học Quốc gia Seoul và dành cho những người học muốn phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản của Hàn Quốc. Mỗi khóa học bao gồm từ vựng, ngữ pháp và diễn đạt, nói, nghe và nói, đọc và viết, bài tập, đi bộ văn hoá, phát âm và tự đánh giá
Đầu mục:1
5
Tiếng Hàn Seoul 4A: SBT / Choi Eunkyu, Jong Yongmi, Kim Jonghyun, Kim Hyunkyung
Korean Trường Đại học Seoul 2019
309tr. ;
Choi Eunkyu
Bao gồm từ vựng, ngữ pháp và diễn đạt, nói, nghe và nói, đọc và viết, bài tập, đi bộ văn hoá, phát âm, tự đánh giá.
Đầu mục:1