Dòng Nội dung
1
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam / Ngô Văn Ban T.2
H. : Văn hóa Thông tin, 2013
611tr. : ảnh ; 21cm
Ngô Văn Ban
Tìm hiểu về chân dung con người của người Việt được thể hiện qua những ngôn từ, những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, câu đố... và nghiên cứu lối vẽ mặt, mang râu trong hát bội, hát tuồng, chuyện Người ngoáy tai thời Pháp, về lịch sử mái tóc Việt, tục nhuộm răng của người Việt, tục cà răng căng tai của các dân tộc ít người ở Tây Nguyên...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam / Ngô Văn Ban T.3
H. : Khoa học xã hội, 2015
523tr. : ảnh ; 21cm
Ngô Văn Ban
Tìm hiểu về chân dung con người của người Việt được thể hiện qua những ngôn từ, những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, câu đố... và nghiên cứu lối vẽ mặt, mang râu trong hát bội, hát tuồng, chuyện Người ngoáy tai thời Pháp, về lịch sử mái tóc Việt, tục nhuộm răng của người Việt, tục cà răng căng tai của các dân tộc ít người ở Tây Nguyên...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
4
5
Đặt tên theo phong tục dân gian / Trương Thìn
H. : Bách khoa Hà Nội, 2013
159 tr. ; 21cm
Trương Thìn
Trình bày nguồn gốc và tầm quan trọng của nghiên cứu họ tên. Bàn về cách đặt tên theo Chu dịch - Bát tự, theo lý luận họ tên Ngũ cách, theo bảng chữ cái, theo quan niệm phương Đông...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)