Dòng Nội dung
1
Giáo trình sinh lí học thực vật : Sách dành cho cao đẳng Sư phạm / Nguyễn Như Khanh (ch.b.), Nguyễn Lương Hùng
H. : Đại học Sư phạm, 2007
356tr. : Bảng, hình vẽ ; 24cm
Nguyễn Như Khanh
Các kiến thức cơ bản về sinh lí tế bào thực vật, về nước và đời sống thực vật, dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật, quang hợp, hô hấp ở thực vật, sinh trưởng và phát triển của thực vật, sinh lí chống chịu của thực vật
Đầu mục:40 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Sinh lí học thể dục thể thao : Giáo trình Cao đẳng Sư phạm / Vũ Thị Thanh Bình (ch.b), Đồng Khắc Hưng, Phạm Thị Thiệu
H. : Đại học Sư phạm, 2005
334tr. ; 24cm
Vũ Thị Thanh Bình
Sinh lý học đại cương: máu, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, trao đổi chất và năng lượng, thần kinh trung ương... Sinh lý học thể dục thể thao: kỹ năng vận động, hoạt động thể dục thể thao (TDTT), tố chất vận động và trình độ tập luyện, đặc điểm sinh lý trong hoạt động thể dục thể thao, trong một số môn thể thao, lứa tuổi
Đầu mục:46 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Sinh lí học thể dục thể thao : Giáo trình đào tạo giáo viên trung học cơ sở hệ Cao đẳng Sư phạm / Vũ Thị Thanh Bình, Phạm Lê Phương Nga
H. : Giáo dục, 1998
203tr. ; 21cm
Vũ Thị Thanh Bình
Sinh lý học đại cương: máu, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, trao đổi chất và năng lượng, thần kinh trung ương... Sinh lý học thể dục thể thao: kỹ năng vận động, hoạt động thể dục thể thao (TDTT), tố chất vận động và trình độ tập luyện, đặc điểm sinh lý trong hoạt động thể dục thể thao, trong một số môn thể thao, lứa tuổi
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Sinh lí học thực vật : Giáo trình dùng cho sinh viên khoa Sinh học, trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội / Vũ Văn Vụ (ch.b.), Vũ Thanh Tâm, Hoàng Minh Tấn
H. : Giáo dục, 2012
311tr. ; 27cm
Vũ Văn Vụ
Trình bày một số kiến thức cơ bản về sinh lí tế bào thực vật, sự trao đổi nước ở thực vật, quang hợp và bản chất của quá trình quang hợp, dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật, hô hấp thực vật, sinh lí sinh trưởng và phát triển thực vật
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Sinh lí học trẻ em / Giáo trình: Tài liệu dùng cho sinh viên các trường Sư phạm mầm non Lê Thanh Vân
Nxb. Đại học Sư phạm, 2017
148tr. ; 24cm
Lê Thanh Vân
Trình bày kiến thức cơ bản chung về đặc điểm phát triển sinh lí trẻ em lứa tuổi mầm non như: đặc điểm phát triển của hệ thần kinh; đặc điểm phát triển của các cơ quan phân tích; hệ vận động; hệ tuần hoàn; hệ hô hấp; hệ tiêu hoá; hệ bài tiết...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1)