Dòng Nội dung
1
Số phận của tiểu thuyết : Ý kiến các tác giả nước ngoài / Dịch : Lại Nguyên Ân, Nguyễn Minh, Phong Vũ Biên
H. : Tác phẩm mới, 1983
386tr. ; 19cm
Lại Nguyên Ân
Các ý kiến tranh luận về các số phận của tiểu thuyết hiện tại và trong tương lai của các nhà văn, nhà phê bình, nghiên cứu nước ngoài.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bước đầu đến với văn học : Phê bình - tiểu luận / Vương Trí Nhàn
H. : Tác phẩm mới, 1986
171tr. ; 19cm
Vương Trí Nhàn
Bao gồm các bài phê bình và tiểu luận văn học như: Đầu súng trăng treo. một mạch thơ kháng chiến được tiếp tục. Từ cửa sông đến Dấu chân người lính...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cảm nhận thời gian : Nghiên cứu, phê bình văn học / Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Long
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
519tr. ; 21cm
Nguyễn Diệu Linh
Gồm những bài nghiên cứu, phê bình về bút pháp nghệ thuật, phong cách sáng tác, cảm nhận của tác giả về thơ của một số nhà thơ lớn như: Chế Lan Viên, Nông Quốc Chấn, Sóng Hồng, Tố Hữu, Tế Hanh, Lưu Trọng Lư, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Khoa Điềm...
Đầu mục:1
4
Chữ xuôi nghĩa ngược : Tuyển "Dọn vườn văn" - Giải thưởng tuần báo Văn nghệ / Trần Xuân
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2013
231tr. ; 21cm
Trần Xuân
Tuyển chọn gần 70 bài viết trong chuyên mục "Dọn vườn" của báo Văn nghệ về vấn đề viết sai, dịch sai, dẫn chuyện sai... ngày càng phổ biến ở sách báo và phát thanh, truyền hình
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Định vị văn chương Việt / Phong Lê
H. : Thông tin và Truyền thông, 2013
243tr. ; 21cm
Phong Lê
Nghiên cứu về văn học Việt Nam dưới một góc nhìn mới. Định vị giá trị của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân văn qua những tên tuổi đỉnh cao như: Nguyễn Du, Hồ Chí Minh, Nam Cao, Nguyễn Tuân… Đánh giá, định vị giá trị của một số tác giả tiêu biểu trong dòng chảy văn chương Việt
Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)