Dòng Nội dung
1
Bỗng nghe vần thắng vút lên cao : Tiểu luận / Lê Khánh Soa
H. : Quân đội nhân dân, 1980
110tr. ; 19cm
Lê Khánh Soa
Giới thiệu những bài thơ của Bác Hồ viết về đấu tranh vũ trang và lực lượng vũ trang nhân dân
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đường trường chông chênh : Phê bình - tiểu luận / Trần Đình Ngôn
H. : Sân khấu, 1997
281tr. ; 19cm
Trần Đình Ngôn
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nguyễn Huy Tưởng toàn tập : /,. Nguyễn Huy Tưởng; Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Thị Hạnh - s.t,b.s, T.1. Thơ - Kịch - Tiểu luận /
H.i : Văn học, 1996
910 tr. ; 21cm
Nguyễn Huy Tưởng
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Những người tự đục đá kê cao quê hương: Tiểu luận, phê bình Thơ
H. : Văn học, 2018
295tr. ; 21cm
Lê Thị Bích Hồng
Gồm các bài tiểu luận, phê bình nghiên cứu về các nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Mai Liễu, Pờ Sảo Mìn...
Đầu mục:1
5
Thời gian đi chưa hết một trang Kiều : Tiểu luận và thơ / Ngô Viết Dinh
Thanh niên, 2007
1000 tr. ; 19 cm
Ngô Viết Dinh
Viết về Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Khuyến, Tú Xương, Tản Đà
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)