Dòng Nội dung
1
Giáo trình vệ sinh dinh dưỡng : Dành cho hệ cao đẳng Sư phạm mầm non / Lê Thị Mai Hoa (ch.b.), Trần Văn Dần
Hà Nội : Nxb.Giáo dục, 2008
243tr. ; 24cm
Lê Thị Mai Hoa
Trình bày các kiến thức về vệ sinh: vi sinh vật và kí sinh trùng gây bệnh thường gặp, vệ sinh trường mầm non, vệ sinh chăm sóc trẻ. Giới thiệu lí thuyết và thực hành về dinh dưỡng: dinh dưỡng học đại cương, dinh dưỡng ở trẻ em tuổi nhà trẻ, mẫu giáo và giáo dục dinh dưỡng - sức khoẻ cho trẻ mầm non theo hướng tích cực
Đầu mục:11 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Vệ sinh môi trường trong chăn nuôi / Lê Thị Thủy
H. : Thanh niên, 2013
139tr. ; 19cm
Lê Thị Thủy
Trình bày vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, vệ sinh thức ăn và dinh dưỡng, nguồn lây bệnh và lây nhiễm, vệ sinh vật nuôi và vệ sinh các nguồn lây nhiễm.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Vệ sinh trẻ em / Giáo trình: Dùng cho sinh viên ngành Sư phạm Mầm non Hoàng Thị Phương
Nxb. Đại học Sư phạm, 2018
144tr. ; 24cm
Hoàng Thị Phương
Trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu vệ sinh trẻ em; những kiến thức cơ bản về vệ sinh học; các giai đoạn lứa tuổi sức khoẻ và phát triển thể chất của trẻ em; vệ sinh các cơ quan và hệ cơ quan; tổ chức vệ sinh trong giáo dục thể chất, vệ sinh quần áo; giáo dục thói quen vệ sinh cho trẻ em và tổ chức vệ sinh môi trường
Đầu mục:5
4
Vệ sinh trẻ em / Nguyễn Thị Phong, Trần Thanh Tùng
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
143tr. ; 21cm
Nguyễn Thị Phong
Hướng dẫn phương pháp giáo dục vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo. Các khái niệm về vi khuẩn, dịch tễ học, miễn dịch học, kí sinh trùng y học, vệ sinh môi trường
Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Vệ sinh trẻ em / Nguyễn Thị Phong, Trần Thanh Tùng
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
143tr. ; 21cm
Nguyễn Thị Phong
Hướng dẫn phương pháp giáo dục vệ sinh và phòng bệnh cho trẻ lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo. Các khái niệm về vi khuẩn, dịch tễ học, miễn dịch học, kí sinh trùng y học, vệ sinh môi trường
Đầu mục:13 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)