Dòng Nội dung
1
Các nhà thơ cổ điển Việt Nam : Tiểu luận(1950 - 1983) / Xuân Diệu
H. : Văn học, 2012
658tr. ; 21cm
Xuân Diệu
Giới thiệu về các nhà thơ cổ điển Việt Nam và những nét nổi bật trong thơ văn của họ: Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Nguyễn Khuyến và giai thoại / Bùi Văn Cường
Hà Nam Ninh : Nxb.Hội văn học nghệ thuật Hà Nam Ninh, 1987
142tr. ; 19cm
Bùi Văn Cường
Cuộc đời và sự nghiệp thơ văn Nguyễn Khuyến. Những giai thoại về nhà thơ Nguyễn Khuyến
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Nhà thơ và hoa cỏ( 1986 - 2001) : Thơ; Giải thưởng Nhà Nước về văn học Nghệ thuật ( đợt 2) năm 2007 / Trần Nhuận Minh
H. : Nxb.Hội nhà văn, 2013
213tr.
Trần Nhuận Minh
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Những người tự đục đá kê cao quê hương: Tiểu luận, phê bình Thơ
H. : Văn học, 2018
295tr. ; 21cm
Lê Thị Bích Hồng
Gồm các bài tiểu luận, phê bình nghiên cứu về các nhà văn, nhà thơ dân tộc thiểu số như: Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Mai Liễu, Pờ Sảo Mìn...
Đầu mục:1