Dòng Nội dung
1
Ẩm thực - Lễ hội dân gian Khmer ở Kiên Giang / Đào Chuông
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019
199tr. ; 21cm
Đào Chuông
Giới thiệu về ẩm thực và lễ hội dân gian của người Khmer ở Kiên Giang; khái quát về người Khmer, văn hoá ẩm thực, văn hoá sinh hoạt cộng đồng, lễ hội, các món ăn truyền thống, tính cách trong sinh hoạt của người Khmer ở Kiên Giang
Đầu mục:1
2
Ẩm thực dân gian Hà Nội / Nguyễn Thị Bảy
H. : Chính trị Quốc gia, 2010
227tr. : hình ve, bảng ; 21cm
Nguyễn Thị Bảy
Nghiên cứu về văn hoá ẩm thực và văn hoá ẩm thực dân gian Hà Nội. Môi trường sinh thái Hà Nội và văn hoá ẩm thực dân gian. Cấu trúc văn hoá ẩm thực dân gian Hà Nội cũng như sự giao lưu văn hoá ẩm thực Hà Nội - Việt Nam và thế giới
Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ẩm thực dân gian Mường vùng huyện Lạc Sơn, Hoà Bình / Bùi Huy Vọng
H. : Văn hoá Thông tin, 2013
317tr. ; 21cm
Bùi Huy Vọng
Giới thiệu về người Mường và văn hoá ẩm thực của người Mường ở Lạc Sơn (Hoà Bình). Trình bày các loại lương thực, thực phẩm, cách thức chế biến trong ẩm thực dân gian và các món ăn dân giã của người Mường
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bức tranh văn hoá tộc người Cơ Tu / Trần Tấn Vịnh
H. : Nxb. Thời Đại, 2013
121tr. ; 21cm
Trần Tấn Vịnh
Giới thiệu tổng quan về người Cơ Tu. Trình bày về bản làng, nhà cửa, nguồn sống, trang phục, nghệ thuật truyền thống, lễ hội và phong tục tập quán của người Cơ Tu
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Các trò chơi và câu đố vui dân gian ở Quảng Trị Hoàng Sỹ Cừ; Nguyễn Xuân Lực
H. : Mỹ thuật, 2017
198tr. ; ảnh 21cm
Hoàng Sỹ Cừ
Giới thiệu và hướng dẫn chơi các trò chơi dân gian ở vùng nông thôn Quảng Trị được hình thành từ lâu đời và đang được duy trì cho đến nay cùng những cấu đố vui sưu tầm qua các trò chơi
Đầu mục:1