Dòng Nội dung
1
Dệt sứ - Dệt lam thời xưa của dân tộc Thái Đen Sơn La / Cầm HÙng
Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2011
367tr. ; 21cm
Cầm Hùng
Tài liệu nói về tục lệ mai mối cưới xin của dân tộc Thái Đen Sơn La."sứ, lam" chỉ những người đi làm mai mối, làm chủ thể để mang lễ vật sang nhà gái. Dệt sứ, dệt lam còn phải là những người khéo ăn khéo nói, có đức tính kiên trì khiêm nhường, là người thành đạt và có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, con cái chăm ngoan...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Lịch Thái Sơn La Cà Văn Chung; Trần Vân Hạc Quyển 5
H. : Khoa học xã hội, 2015
616tr ; 21cm
Trần Vân Hạc
Giới thiệu lịch của người Thái ở Sơn La từ năm 1999 đến năm 2023
Đầu mục:0
3
Lịch Thái Sơn La /. Trần Văn Hạc, Cà Văn Chung. Quyển 1 /
H. : Khoa học xã hội, 2015
375tr. ; 21cm
Trần Văn Hạc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Lịch Thái Sơn La /. Trần Văn Hạc, Cà Văn Chung. Quyển 1 /
H. : Khoa học xã hội, 2015
374tr. ; 21cm
Trần Văn Hạc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Lịch Thái Sơn La /. Trần Văn Hạc, Cà Văn Chung. Quyển 3 /
H. : Khoa học xã hội, 2015
615tr. ; 21cm
Trần Văn Hạc
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)