Dòng Nội dung
1
Hương và cách sử dụng hương trong Phật giáo : Lịch sử của hương, hương phẩm và hương cụ... / Thích Minh Tông
Gia Lai : Hồng Bàng, 2013
255tr. : minh họa ; 24cm
Thích Minh Tông
Lịch sử của hương, hương phẩm và hương cụ. Đặc điểm, tính chất của các loại hương liệu và hương. Cách thức dâng hương lễ phật. Cách thức dùng hương trong tu hành
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Lịch sử Phật giáo Việt Nam / Nguyễn Tài Thư ch.b., Minh Chi, Lý Kim Hoa,...
H. : Nxb. Đại học Sư phạm, 2021
459 tr. ; 24cm
Nguyễn Tài Thư
Trình bày có hệ thống sự phát triển của Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập đến giữa thế kỉ XX: Thời kì du nhập và Bắc thuộc (thế kỉ I - đầu thế kỉ X); từ thời Ngô đến thời Trần (thế kỉ X - thế kỉ XIV); từ thời Hậu Lê đến thời Tây Sơn (thế kỉ XV - thế kỉ XVIII); dưới triều Nguyễn (thế kỉ XIX); thời kì Pháp thuộc (nửa cuối thế kỉ XIX - nửa đầu thế kỉ XX)
Đầu mục:3
3
Những viên ngọc sáng / Bs.Thánh Thành
Nha Trang, 2012
200tr ; 20cm
Thánh Thành
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Phật giáo Việt Nam thế kỷ XX nhân vật và sự kiện / Lê Tâm Đắc, Nguyễn Đại Hồng
H. : Chính trị Quốc gia, 2013
395tr. ; Phân tích những nhân vật và sự kiện tiêu biểu của Phật giáo Việt Nam giai đoạn 1900-1954 và 1955 đến nay
Lê Tâm Đắc
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Sáng giá chùa xưa mỹ thuật phật giáo / Chu Quang Trứ
H.: Mỹ thuật, 2012
425TR. ; 19Cm.
Chu Quang Trứ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)