Dòng Nội dung
1
Những suy nghĩ về sức khỏe / N. M. Amôxôp
H. : Thể dục thể thao, 1983
134tr. ; 19cm
AMÔXÔP, N.M
Thể dục thể thao Liên Xô, Số lượng sức khỏe; Sự rèn luyện cơ thể. Sức khỏe của những người khỏe mạnh; Chế độ sức khỏe, chế độ vận động
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Rèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động / Hoàng Công Dân ch.b., Phạm Thị Hương, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy
H. : Thể thao và Du lịch, 2021
178 tr. ; 21 cm
Hoàng Công Dân
Giới thiệu phương cách rèn luyện sức khoẻ thể chất căn bản và một số phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp vận động
Đầu mục:5