Dòng Nội dung
1
Cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Nam Á giữa một số nước lớn hiện nay / Nguyễn Hoàng Giáp ch.b
H. : Chính trị Quốc gia, 2013
348 tr. ; 21 cm
Nguyễn Hoàng Giáp
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Địa lý các nước Đông nam á / Hoàng Văn Huyền
H. : Giáo dục, 1977
223tr. : bảng ; 19cm
Hoàng Văn Huyền
Khái quát đông - nam á, đông - nam á bán đảo, đông - nam á quần đảo
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Lịch sử các quốc gia Đông Nam Á :. Giáo trình chuyên về lịch sử Đông Nam Á / Lương Ninh, Nghiêm Đình Vì, Đinh Ngọc Bảo. T.2, Lịch sử Lào :
H. : Đại học sư phạm 1, 1991
240tr.
Lương Ninh
Lịch sử Lào từ nguồn gốc đến chủ nghĩa thực dân, sự thống trị của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh giành tự do của Lào. Cuộc đấu tranh giành độc lập hoàn toàn.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay / Lương Thị Thoa
H. : Chính trị Quốc gia, 2013
146 tr. ; 21cm
Lương Thị Thoa
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Những bố già Châu Á : Tiền bạc ở Hồng Công và Châu Á / Joe, Studwell; Trần Cung dịch
H. : Lao động, 2012
581Tr. ; 22Cm.
Studwell, Joe
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)